Arna Kraftselskap AS
Juridisk navn:  Arna Kraftselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117710
Postboks 7340 Gamlehaugvegen 20 Fax: 55117712
5020 Bergen 5230 Paradis
Fylke: Kommune: www.fav.no
Vestland Bergen
Org.nr: 910267299
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 17.09.1948
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71,91%
Resultat  
  
-330,15%
Egenkapital  
  
-15,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 938.000 3.339.000 2.423.000 2.032.000 2.035.000
Resultat: -748.000 325.000 -148.000 100.000 722.000
Egenkapital: 3.112.000 3.695.000 2.298.000 2.390.000 2.291.000
Regnskap for Arna Kraftselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 938.000 3.339.000 2.423.000 2.032.000 2.035.000
Driftskostnader -1.402.000 -2.803.000 -2.455.000 -1.821.000 -1.174.000
Driftsresultat -464.000 537.000 -33.000 210.000 860.000
Finansinntekter 45.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -328.000 -213.000 -116.000 -111.000 -138.000
Finans -283.000 -212.000 -116.000 -110.000 -138.000
Resultat før skatt -748.000 325.000 -148.000 100.000 722.000
Skattekostnad 165.000 -72.000 56.000 0 -155.000
Årsresultat -583.000 254.000 -92.000 100.000 566.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.224.000 7.758.000 6.644.000 5.814.000 6.638.000
Sum omløpsmidler 1.429.000 7.002.000 1.128.000 917.000 1.034.000
Sum eiendeler 11.653.000 14.760.000 7.772.000 6.731.000 7.672.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 1.096.000 842.000 934.000 835.000
Sum egenkapital 3.112.000 3.695.000 2.298.000 2.390.000 2.291.000
Sum langsiktig gjeld 6.983.000 7.795.000 488.000 544.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 3.271.000 4.986.000 3.797.000 4.780.000
Sum gjeld og egenkapital 11.654.000 14.761.000 7.772.000 6.731.000 7.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 938.000 2.531.000 1.884.000 2.032.000 2.035.000
Andre inntekter 808.000 539.000 0 0
Driftsinntekter 938.000 3.339.000 2.423.000 2.032.000 2.035.000
Varekostnad -208.000 -476.000 -1.135.000 -222.000 -413.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -255.000 -255.000 -230.000 -230.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 -949.000 0
Andre driftskostnader -939.000 -2.072.000 -1.090.000 -420.000 -381.000
Driftskostnader -1.402.000 -2.803.000 -2.455.000 -1.821.000 -1.174.000
Driftsresultat -464.000 537.000 -33.000 210.000 860.000
Finansinntekter 45.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -328.000 -213.000 -116.000 -111.000 -138.000
Finans -283.000 -212.000 -116.000 -110.000 -138.000
Konsernbidrag 1.143.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -583.000 254.000 -92.000 100.000 566.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.530.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000
Fast eiendom 6.527.000 3.865.000 1.981.000 2.039.000 2.097.000
Maskiner anlegg 1.167.000 1.364.000 2.133.000 1.245.000 2.012.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.694.000 5.229.000 4.114.000 3.284.000 4.109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.224.000 7.758.000 6.644.000 5.814.000 6.638.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 263.000 879.000 482.000 479.000 678.000
Andre fordringer 234.000 295.000 61.000 5.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 933.000 5.827.000 584.000 433.000 295.000
Sum omløpsmidler 1.429.000 7.002.000 1.128.000 917.000 1.034.000
Sum eiendeler 11.653.000 14.760.000 7.772.000 6.731.000 7.672.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 1.096.000 842.000 934.000 835.000
Sum egenkapital 3.112.000 3.695.000 2.298.000 2.390.000 2.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 420.000 882.000 488.000 544.000 602.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.983.000 7.795.000 488.000 544.000 602.000
Leverandørgjeld 605.000 496.000 371.000 499.000 161.000
Betalbar skatt 297.000 0 0 58.000 217.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 657.000 2.775.000 4.615.000 3.229.000 4.261.000
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 3.271.000 4.986.000 3.797.000 4.780.000
Sum gjeld og egenkapital 11.654.000 14.761.000 7.772.000 6.731.000 7.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 3.731.000 -3.858.000 -2.880.000 -3.746.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.1 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 2.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 26.7 2 29.6 35.5 29.9
Resultatgrad -49.5 16.1 -1.4 10.3 42.3
Rentedekningsgrad -1.4 2.5 -0.3 1.9 6.2
Gjeldsgrad 2.7 3 2.4 1.8 2.3
Total kapitalrentabilitet -3.6 3.6 -0.4 3.1 11.2
Signatur
13.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne VeidungStyreleder65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fav Gruppen As87.00 
Fav Eiendomsutvikling As13.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00