Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Juridisk navn:  Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506970
Postboks 231 Gidsken Jakobsens Vei 22 Fax: 23116901
8001 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 910454927
Aksjekapital: 440.000 NOK
Etableringsdato: 03.02.1970
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malergårdene 1 as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
28,53%
Resultat  
  
260,68%
Egenkapital  
  
4,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.586.000 4.346.000 2.459.000 335.000 750.000
Resultat: 1.083.000 -674.000 -6.000 -1.516.000 -2.632.000
Egenkapital: 18.530.000 17.685.000 17.105.000 13.350.000 2.722.000
Regnskap for Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.586.000 4.346.000 2.459.000 335.000 750.000
Driftskostnader -3.954.000 -4.335.000 -1.728.000 -1.212.000 -2.807.000
Driftsresultat 1.632.000 12.000 731.000 -877.000 -2.057.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -549.000 -687.000 -738.000 -640.000 -577.000
Finans -549.000 -686.000 -737.000 -639.000 -575.000
Resultat før skatt 1.083.000 -674.000 -6.000 -1.516.000 -2.632.000
Skattekostnad -238.000 148.000 1.000 350.000 598.000
Årsresultat 845.000 -526.000 -5.000 -1.167.000 -2.034.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.424.000 39.764.000 38.548.000 33.895.000 18.967.000
Sum omløpsmidler 14.258.000 15.185.000 17.182.000 13.842.000 5.666.000
Sum eiendeler 52.682.000 54.949.000 55.730.000 47.737.000 24.633.000
Sum opptjent egenkapital 1.425.000 581.000 0 -2.300.000 0
Sum egenkapital 18.530.000 17.685.000 17.105.000 13.350.000 2.722.000
Sum langsiktig gjeld 33.473.000 34.978.000 35.414.000 32.559.000 21.205.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 2.285.000 3.210.000 1.828.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 52.683.000 54.949.000 55.729.000 47.738.000 24.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.586.000 4.346.000 2.459.000 335.000 750.000
Driftsinntekter 5.586.000 4.346.000 2.459.000 335.000 750.000
Varekostnad -608.000 -383.000 -208.000 -148.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.340.000 -1.132.000 -832.000 -493.000 -424.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.006.000 -2.820.000 -688.000 -571.000 -2.383.000
Driftskostnader -3.954.000 -4.335.000 -1.728.000 -1.212.000 -2.807.000
Driftsresultat 1.632.000 12.000 731.000 -877.000 -2.057.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -549.000 -687.000 -738.000 -640.000 -577.000
Finans -549.000 -686.000 -737.000 -639.000 -575.000
Konsernbidrag 0 11.795.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 845.000 -526.000 -5.000 -1.167.000 -2.034.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 763.000
Fast eiendom 32.763.000 33.599.000 34.314.000 33.895.000 18.203.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.661.000 6.165.000 4.234.000 0 0
Sum varige driftsmidler 38.424.000 39.764.000 38.548.000 33.895.000 18.203.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.424.000 39.764.000 38.548.000 33.895.000 18.967.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 25.000 72.000 285.000 24.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.413.000 875.000 4.078.000 889.000 2.990.000
Sum omløpsmidler 14.258.000 15.185.000 17.182.000 13.842.000 5.666.000
Sum eiendeler 52.682.000 54.949.000 55.730.000 47.737.000 24.633.000
Sum opptjent egenkapital 1.425.000 581.000 0 -2.300.000 0
Sum egenkapital 18.530.000 17.685.000 17.105.000 13.350.000 2.722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.338.000 1.243.000 1.079.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 19.000
Sum langsiktig gjeld 33.473.000 34.978.000 35.414.000 32.559.000 21.205.000
Leverandørgjeld 266.000 2.179.000 3.057.000 1.672.000 642.000
Betalbar skatt 144.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 0 48.000 -11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 106.000 153.000 107.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 2.285.000 3.210.000 1.828.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 52.683.000 54.949.000 55.729.000 47.738.000 24.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.578.000 12.900.000 13.972.000 12.014.000 4.960.000
Likviditetsgrad 1 21.0 6.6 5.4 7.6 8
Likviditetsgrad 2 21.0 6.6 5.4 7.6 8
Soliditet 35.2 32.2 30.7 2 11.1
Resultatgrad 29.2 0.3 29.7 -261.8 -274.3
Rentedekningsgrad 3.0 1 -1.4 -3.6
Gjeldsgrad 1.8 2.1 2.3 2.6 8
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.3 -1.8 -8.3
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars MoeStyreleder52
Frank Arne RasmussenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gidsken As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00