Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Juridisk navn:  Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Inngang B Dalhaugene 2 Inngang A Dalhaugene 2 Fax:
5153 Bønes 5153 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 910631411
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 07.04.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,03%
Resultat  
  
-63,18%
Egenkapital  
  
1,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.698.000 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000
Resultat: 905.000 2.458.000 2.378.000 1.267.000 1.324.000
Egenkapital: 4.904.000 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000
Regnskap for Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.698.000 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000
Driftskostnader -2.553.000 -2.525.000 -2.171.000 -2.324.000 -2.088.000
Driftsresultat 2.145.000 3.277.000 2.881.000 1.802.000 2.203.000
Finansinntekter 422.000 843.000 802.000 792.000 489.000
Finanskostnader -1.662.000 -1.661.000 -1.305.000 -1.326.000 -1.368.000
Finans -1.240.000 -818.000 -503.000 -534.000 -879.000
Resultat før skatt 905.000 2.458.000 2.378.000 1.267.000 1.324.000
Skattekostnad -183.000 -507.000 -502.000 -456.000 -385.000
Årsresultat 721.000 1.951.000 1.876.000 812.000 940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.604.000 22.100.000 22.551.000 42.691.000 37.263.000
Sum omløpsmidler 29.175.000 30.387.000 23.529.000 1.414.000 299.000
Sum eiendeler 50.779.000 52.487.000 46.080.000 44.105.000 37.562.000
Sum opptjent egenkapital -15.196.000 -15.268.000 -15.421.000 -15.617.000 -14.986.000
Sum egenkapital 4.904.000 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 43.588.000 44.000.000 37.250.000 35.761.000 35.250.000
Sum kortsiktig gjeld 2.287.000 3.655.000 4.150.000 3.861.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 50.779.000 52.487.000 46.079.000 44.105.000 37.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 14.000
Andre inntekter 4.698.000 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.278.000
Driftsinntekter 4.698.000 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000
Varekostnad -255.000 0 0 0 -7.000
Lønninger -207.000 -432.000 -473.000 -79.000 -455.000
Avskrivning -496.000 -451.000 -447.000 -360.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.595.000 -1.642.000 -1.251.000 -1.885.000 -1.266.000
Driftskostnader -2.553.000 -2.525.000 -2.171.000 -2.324.000 -2.088.000
Driftsresultat 2.145.000 3.277.000 2.881.000 1.802.000 2.203.000
Finansinntekter 422.000 843.000 802.000 792.000 489.000
Finanskostnader -1.662.000 -1.661.000 -1.305.000 -1.326.000 -1.368.000
Finans -1.240.000 -818.000 -503.000 -534.000 -879.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 721.000 1.951.000 1.876.000 812.000 940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 21.604.000 22.100.000 22.530.000 21.461.000 19.669.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 21.000 46.000 71.000
Sum varige driftsmidler 21.604.000 22.100.000 22.551.000 21.506.000 19.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 21.184.000 17.523.000
Sum anleggsmidler 21.604.000 22.100.000 22.551.000 42.691.000 37.263.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 824.000 1.061.000 1.488.000 757.000 280.000
Andre fordringer 26.116.000 25.853.000 21.555.000 524.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.235.000 3.472.000 486.000 133.000 5.000
Sum omløpsmidler 29.175.000 30.387.000 23.529.000 1.414.000 299.000
Sum eiendeler 50.779.000 52.487.000 46.080.000 44.105.000 37.562.000
Sum opptjent egenkapital -15.196.000 -15.268.000 -15.421.000 -15.617.000 -14.986.000
Sum egenkapital 4.904.000 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.588.000 44.000.000 37.250.000 35.761.000 35.250.000
Leverandørgjeld 102.000 91.000 255.000 1.424.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 171.000 245.000 19.000 261.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.952.000 3.392.000 3.650.000 2.418.000 1.822.000
Sum kortsiktig gjeld 2.287.000 3.655.000 4.150.000 3.861.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 50.779.000 52.487.000 46.079.000 44.105.000 37.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.888.000 26.732.000 19.379.000 -2.447.000 -1.899.000
Likviditetsgrad 1 12.8 8.3 5.7 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 12.8 8.3 5.7 0.4 0.1
Soliditet 9.7 9.2 10.2 10.2 0.3
Resultatgrad 45.7 56.5 5 43.7 51.3
Rentedekningsgrad 1.3 2 2.2 1.4 1.6
Gjeldsgrad 9.4 9.9 8.8 8.8 328.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 7.8 8 5.9 7.2
Signatur
02.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2021
PROKURA
BJORDAL JAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnar MorkenStyreleder72
Jan BjordalStyremedlem70
Marit BjordalVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jb Investering AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00