Adolph Bergsvei 58 As
Juridisk navn:  Adolph Bergsvei 58 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55235590
Wernersholmvegen 49 Wernersholmvegen 49 Fax: 55235591
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune: www.blima.no
Vestland Bergen
Org.nr: 910681761
Aksjekapital: 159.180 NOK
Etableringsdato: 27.12.1957
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as blima
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-87,23%
Resultat  
  
-83,27%
Egenkapital  
  
-95,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.681.000 169.730.000 43.000.000 15.000 22.000
Resultat: 5.208.000 31.127.000 10.936.000 -112.000 -1.171.000
Egenkapital: 159.000 3.717.000 9.438.000 908.000 1.012.000
Regnskap for Adolph Bergsvei 58 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.681.000 169.730.000 43.000.000 15.000 22.000
Driftskostnader -11.606.000 -138.603.000 -32.064.000 -127.000 -523.000
Driftsresultat 10.075.000 31.127.000 10.936.000 -112.000 -501.000
Finansinntekter 1.007.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.874.000 -1.000 0 -670.000
Finans -4.867.000 0 0 -670.000
Resultat før skatt 5.208.000 31.127.000 10.936.000 -112.000 -1.171.000
Skattekostnad -1.146.000 -6.848.000 -2.406.000 8.000 264.000
Årsresultat 4.062.000 24.279.000 8.530.000 -104.000 -907.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 393.000 23.456.000
Sum omløpsmidler 47.926.000 251.931.000 99.414.000 32.926.000 703.000
Sum eiendeler 47.926.000 251.931.000 99.414.000 33.319.000 24.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.558.000 9.279.000 749.000 853.000
Sum egenkapital 159.000 3.717.000 9.438.000 908.000 1.012.000
Sum langsiktig gjeld 8.861.000 2.013.000 24.497.000 23.059.000
Sum kortsiktig gjeld 47.766.000 239.353.000 87.963.000 7.914.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 47.925.000 251.931.000 99.414.000 33.319.000 24.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.681.000 169.730.000 43.000.000 0 0
Andre inntekter 0 15.000 22.000
Driftsinntekter 21.681.000 169.730.000 43.000.000 15.000 22.000
Varekostnad -11.426.000 -138.531.000 -32.000.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 -369.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -72.000 -64.000 -127.000 -154.000
Driftskostnader -11.606.000 -138.603.000 -32.064.000 -127.000 -523.000
Driftsresultat 10.075.000 31.127.000 10.936.000 -112.000 -501.000
Finansinntekter 1.007.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.874.000 -1.000 0 -670.000
Finans -4.867.000 0 0 -670.000
Konsernbidrag -29.271.000 0 0 0
Utbytte -8.349.000 -30.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.062.000 24.279.000 8.530.000 -104.000 -907.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 393.000 385.000
Fast eiendom 0 0 23.071.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 23.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 393.000 23.456.000
Varebeholdning 4.257.000 39.316.000 32.862.000 689.000
Kundefordringer 212.194.000 43.000.000 0 0
Andre fordringer 12.632.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 766.000 337.000 64.000 14.000
Sum omløpsmidler 47.926.000 251.931.000 99.414.000 32.926.000 703.000
Sum eiendeler 47.926.000 251.931.000 99.414.000 33.319.000 24.159.000
Sum opptjent egenkapital 3.558.000 9.279.000 749.000 853.000
Sum egenkapital 159.000 3.717.000 9.438.000 908.000 1.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.861.000 2.013.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.527.000 185.402.000 69.504.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.861.000 2.013.000 24.497.000 23.059.000
Leverandørgjeld 140.000 1.216.000 1.885.000 7.883.000 63.000
Betalbar skatt 1.751.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -8.349.000 -30.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.736.000 16.574.000 31.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 47.766.000 239.353.000 87.963.000 7.914.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 47.925.000 251.931.000 99.414.000 33.319.000 24.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 12.578.000 11.451.000 25.012.000 615.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.1 4 8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.7 0 0.2
Soliditet 0.3 1.5 9.5 2.7 4.2
Resultatgrad 46.5 18.3 25.4 -746.7 -2277.3
Rentedekningsgrad 1.7 1 -0.7
Gjeldsgrad 300.4 66.8 9.5 35.7 22.9
Total kapitalrentabilitet 23.1 12.4 1 -0.3 -2.1
Signatur
04.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Magne VedvikStyreleder68
Arne Inge DalseideStyremedlem74
Svein FløysandStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Konseptbygg Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00