Tibnor As
Juridisk navn:  Tibnor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22909000
Postboks 140 Furuset Tevlingveien 15 Fax: 22909070
1001 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune: https://www.tibnor.no
Oslo Oslo
Org.nr: 911032767
Aksjekapital: 2.310.000 NOK
Antall ansatte: 123
Etableringsdato: 15.01.1925
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ruukki holding as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38,07%
Resultat  
  
1496,83%
Egenkapital  
  
49,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.892.794.000 1.370.887.000 1.493.195.000 1.532.142.000 1.535.037.000
Resultat: 247.798.000 -17.740.000 -21.855.000 44.752.000 40.255.000
Egenkapital: 535.684.000 358.629.000 401.229.000 413.397.000 431.827.000
Regnskap for Tibnor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.892.794.000 1.370.887.000 1.493.195.000 1.532.142.000 1.535.037.000
Driftskostnader -1.631.578.000 -1.378.042.000 -1.504.797.000 -1.491.659.000 -1.498.176.000
Driftsresultat 261.217.000 -7.156.000 -11.602.000 40.483.000 36.860.000
Finansinntekter 2.198.000 4.286.000 4.531.000 5.737.000 4.008.000
Finanskostnader -15.617.000 -14.870.000 -14.784.000 -1.468.000 -613.000
Finans -13.419.000 -10.584.000 -10.253.000 4.269.000 3.395.000
Resultat før skatt 247.798.000 -17.740.000 -21.855.000 44.752.000 40.255.000
Skattekostnad -54.018.000 3.889.000 4.758.000 -9.628.000 -8.950.000
Årsresultat 197.055.000 -34.237.000 -24.543.000 21.570.000 64.471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.187.000 313.049.000 340.071.000 103.727.000 98.442.000
Sum omløpsmidler 1.063.088.000 545.796.000 579.871.000 644.560.000 620.035.000
Sum eiendeler 1.382.275.000 858.845.000 919.942.000 748.287.000 718.477.000
Sum opptjent egenkapital 484.809.000 307.754.000 361.991.000 386.534.000 404.964.000
Sum egenkapital 535.684.000 358.629.000 401.229.000 413.397.000 431.827.000
Sum langsiktig gjeld 273.493.000 202.848.000 255.306.000 30.211.000 33.534.000
Sum kortsiktig gjeld 573.099.000 297.369.000 263.408.000 304.678.000 253.116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.382.276.000 858.846.000 919.943.000 748.286.000 718.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.891.469.000 1.367.911.000 1.482.870.000 1.525.965.000 1.523.280.000
Andre inntekter 1.325.000 2.976.000 10.325.000 6.177.000 11.757.000
Driftsinntekter 1.892.794.000 1.370.887.000 1.493.195.000 1.532.142.000 1.535.037.000
Varekostnad -1.371.893.000 -1.139.429.000 -1.214.781.000 -1.195.446.000 -1.201.124.000
Lønninger -98.413.000 -85.811.000 -101.364.000 -104.983.000 -113.750.000
Avskrivning -20.635.000 -21.315.000 -38.861.000 -2.475.000 -2.998.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -140.637.000 -131.487.000 -149.791.000 -188.755.000 -180.304.000
Driftskostnader -1.631.578.000 -1.378.042.000 -1.504.797.000 -1.491.659.000 -1.498.176.000
Driftsresultat 261.217.000 -7.156.000 -11.602.000 40.483.000 36.860.000
Finansinntekter 2.198.000 4.286.000 4.531.000 5.737.000 4.008.000
Finanskostnader -15.617.000 -14.870.000 -14.784.000 -1.468.000 -613.000
Finans -13.419.000 -10.584.000 -10.253.000 4.269.000 3.395.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 -40.000.000 0
Årsresultat 197.055.000 -34.237.000 -24.543.000 21.570.000 64.471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 259.000 921.000 1.584.000 2.246.000
Fast eiendom 0 530.000 552.000
Maskiner anlegg 15.832.000 16.349.000 16.940.000 16.165.000 4.549.000
Driftsløsøre 39.288.000 38.567.000 39.320.000 6.500.000 7.925.000
Sum varige driftsmidler 241.852.000 249.043.000 262.123.000 23.194.000 13.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.331.000 63.747.000 77.027.000 78.949.000 83.170.000
Sum anleggsmidler 319.187.000 313.049.000 340.071.000 103.727.000 98.442.000
Varebeholdning 650.202.000 271.150.000 272.198.000 320.661.000 287.396.000
Kundefordringer 238.782.000 118.863.000 106.596.000 147.278.000 199.960.000
Andre fordringer 9.346.000 8.520.000 9.393.000 8.324.000 7.376.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 164.757.000 132.899.000 175.818.000 159.359.000 64.294.000
Sum omløpsmidler 1.063.088.000 545.796.000 579.871.000 644.560.000 620.035.000
Sum eiendeler 1.382.275.000 858.845.000 919.942.000 748.287.000 718.477.000
Sum opptjent egenkapital 484.809.000 307.754.000 361.991.000 386.534.000 404.964.000
Sum egenkapital 535.684.000 358.629.000 401.229.000 413.397.000 431.827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.402.000 21.667.000 27.380.000 30.211.000 33.534.000
Gjeld til kredittinstitutt 64.057.000 62.681.000 22.766.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 273.493.000 202.848.000 255.306.000 30.211.000 33.534.000
Leverandørgjeld 320.689.000 141.637.000 158.668.000 165.851.000 172.627.000
Betalbar skatt 48.503.000 0 8.877.000 0
Skyldig offentlige avgifter 81.770.000 47.537.000 48.088.000 54.901.000 55.526.000
Utbytte -20.000.000 0 -40.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 38.080.000 25.515.000 33.886.000 35.049.000 24.964.000
Sum kortsiktig gjeld 573.099.000 297.369.000 263.408.000 304.678.000 253.116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.382.276.000 858.846.000 919.943.000 748.286.000 718.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.989.000 248.427.000 316.463.000 339.882.000 366.919.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2.2 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.2 1.1 1.3
Soliditet 38.8 41.8 43.6 55.2 60.1
Resultatgrad 13.8 -0.5 -0.8 2.6 2.4
Rentedekningsgrad 16.7 -0.5 -0.8 27.6 60.1
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.3 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.1 -0.3 -0.8 6.2 5.7
Signatur
14.12.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
14.12.2022
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kimmo Antero VäkipartaStyreleder57
Johannes BorgmanNestleder42
Jan-Ove NedregaardStyremedlem62
Matts Lennart NilssonStyremedlem48
Morten BryneStyremedlem60
Tohnny BorgeVaramedlem56
Svein JohansenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tibnor Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00