K Christensen Invest AS
Juridisk navn:  K Christensen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37006010
Postboks 1617 Stoa Åsbieveien 12 Fax: 37006011
4858 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 911038153
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kåre christensen & co as
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,88%
Resultat  
  
77,13%
Egenkapital  
  
87,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 282.000 259.000 6.042.000 6.565.000 3.866.000
Resultat: 25.733.000 14.528.000 12.642.000 2.674.000 1.014.000
Egenkapital: 54.914.000 29.257.000 29.900.000 20.852.000 18.572.000
Regnskap for K Christensen Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 282.000 259.000 6.042.000 6.565.000 3.866.000
Driftskostnader -485.000 -729.000 -3.716.000 -3.771.000 -1.796.000
Driftsresultat -203.000 -470.000 2.326.000 2.794.000 2.069.000
Finansinntekter 27.785.000 17.110.000 11.939.000 841.000 707.000
Finanskostnader -1.849.000 -2.111.000 -1.623.000 -961.000 -1.762.000
Finans 25.936.000 14.999.000 10.316.000 -120.000 -1.055.000
Resultat før skatt 25.733.000 14.528.000 12.642.000 2.674.000 1.014.000
Skattekostnad -76.000 -156.000 -1.593.000 -395.000 -282.000
Årsresultat 25.657.000 14.372.000 11.048.000 2.280.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.297.000 99.626.000 95.600.000 59.297.000 59.068.000
Sum omløpsmidler 3.913.000 5.997.000 14.422.000 4.654.000 1.410.000
Sum eiendeler 143.210.000 105.623.000 110.022.000 63.951.000 60.478.000
Sum opptjent egenkapital 53.490.000 27.833.000 28.600.000 19.552.000 17.272.000
Sum egenkapital 54.914.000 29.257.000 29.900.000 20.852.000 18.572.000
Sum langsiktig gjeld 87.354.000 70.382.000 68.467.000 36.250.000 36.971.000
Sum kortsiktig gjeld 941.000 5.984.000 11.654.000 6.849.000 4.935.000
Sum gjeld og egenkapital 143.210.000 105.624.000 110.021.000 63.951.000 60.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000 195.000 0 0 0
Andre inntekter 74.000 64.000 6.042.000 6.565.000 3.866.000
Driftsinntekter 282.000 259.000 6.042.000 6.565.000 3.866.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -1.621.000 -1.406.000 -884.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -478.000 -722.000 -2.095.000 -2.365.000 -912.000
Driftskostnader -485.000 -729.000 -3.716.000 -3.771.000 -1.796.000
Driftsresultat -203.000 -470.000 2.326.000 2.794.000 2.069.000
Finansinntekter 27.785.000 17.110.000 11.939.000 841.000 707.000
Finanskostnader -1.849.000 -2.111.000 -1.623.000 -961.000 -1.762.000
Finans 25.936.000 14.999.000 10.316.000 -120.000 -1.055.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -15.140.000 0 0 0
Årsresultat 25.657.000 14.372.000 11.048.000 2.280.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.868.000 3.868.000 47.273.000 47.130.000 43.662.000
Maskiner anlegg 14.000 21.000 60.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.882.000 3.889.000 47.333.000 47.130.000 43.662.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.415.000 95.737.000 48.267.000 12.166.000 15.407.000
Sum anleggsmidler 139.297.000 99.626.000 95.600.000 59.297.000 59.068.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 93.000 232.000 398.000 537.000 511.000
Andre fordringer 1.082.000 104.000 383.000 1.164.000 624.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.802.000 3.921.000 2.188.000 2.952.000 275.000
Sum omløpsmidler 3.913.000 5.997.000 14.422.000 4.654.000 1.410.000
Sum eiendeler 143.210.000 105.623.000 110.022.000 63.951.000 60.478.000
Sum opptjent egenkapital 53.490.000 27.833.000 28.600.000 19.552.000 17.272.000
Sum egenkapital 54.914.000 29.257.000 29.900.000 20.852.000 18.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 5.000 702.000 685.000 668.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.254.000 7.879.000 4.329.000 1.775.000
Sum langsiktig gjeld 87.354.000 70.382.000 68.467.000 36.250.000 36.971.000
Leverandørgjeld 43.000 76.000 1.065.000 1.656.000 2.664.000
Betalbar skatt 78.000 577.000 1.577.000 286.000 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 0 0 0
Utbytte -15.140.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 820.000 3.995.000 1.134.000 579.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 941.000 5.984.000 11.654.000 6.849.000 4.935.000
Sum gjeld og egenkapital 143.210.000 105.624.000 110.021.000 63.951.000 60.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.972.000 13.000 2.768.000 -2.195.000 -3.525.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.0 1.2 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 4.2 1.0 1.2 0.7 0.3
Soliditet 38.3 27.7 27.2 32.6 30.7
Resultatgrad -72.0 -181.5 38.5 42.6 53.5
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 1.4 2.9 1.2
Gjeldsgrad 1.6 2.6 2.7 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 19.3 15.8 1 5.7 4.6
Signatur
13.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir ChristensenStyreleder62
Alf Inge ChristensenStyremedlem56
Reidar ChristensenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Christensen0.5362
Reidar Christensen0.5363
Alf Inge Christensen0.4656
Alfi Invest As20.00 
G Christensen Invest As39.00 
Kai Christensen0.4660
R Christensen Holding As39.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00