Bjørløw Campingdrift As
Juridisk navn:  Bjørløw Campingdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33776109
Nordre Holmsvei 20 Nordre Holmsvei 20 Fax:
3072 Sande I Vestfold 3072 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold Holmestrand
Org.nr: 976552695
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 28.06.1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,79%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
8,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 961.000 852.000 888.000 750.000 670.000
Resultat: 54.000 45.000 40.000 -60.000 -39.000
Egenkapital: 511.000 469.000 429.000 403.000 381.000
Regnskap for Bjørløw Campingdrift As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 961.000 852.000 888.000 750.000 670.000
Driftskostnader -910.000 -808.000 -849.000 -812.000 -712.000
Driftsresultat 51.000 43.000 39.000 -62.000 -42.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 54.000 45.000 40.000 -60.000 -39.000
Skattekostnad -12.000 -5.000 -14.000 13.000 0
Årsresultat 42.000 39.000 26.000 -47.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 239.000 272.000 306.000 338.000
Sum omløpsmidler 327.000 163.000 118.000 315.000 119.000
Sum eiendeler 514.000 402.000 390.000 621.000 457.000
Sum opptjent egenkapital 411.000 0 0 0
Sum egenkapital 511.000 469.000 429.000 403.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 -67.000 -40.000 218.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 402.000 389.000 621.000 457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 961.000 852.000 888.000 750.000 670.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 961.000 852.000 888.000 750.000 670.000
Varekostnad -17.000 0 0 0
Lønninger 0 -43.000 -97.000
Avskrivning -42.000 -42.000 -42.000 0 -92.000
Nedskrivning 0 -45.000 0
Andre driftskostnader -868.000 -749.000 -807.000 -724.000 -523.000
Driftskostnader -910.000 -808.000 -849.000 -812.000 -712.000
Driftsresultat 51.000 43.000 39.000 -62.000 -42.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 42.000 39.000 26.000 -47.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 16.000 7.000 14.000 1.000
Fast eiendom 146.000 177.000 208.000 239.000 270.000
Maskiner anlegg 8.000 11.000 15.000 4.000 12.000
Driftsløsøre 27.000 34.000 41.000 48.000 55.000
Sum varige driftsmidler 181.000 223.000 265.000 292.000 337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 187.000 239.000 272.000 306.000 338.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 79.000 94.000 29.000 11.000 33.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 248.000 69.000 88.000 304.000 86.000
Sum omløpsmidler 327.000 163.000 118.000 315.000 119.000
Sum eiendeler 514.000 402.000 390.000 621.000 457.000
Sum opptjent egenkapital 411.000 0 0 0
Sum egenkapital 511.000 469.000 429.000 403.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 8.000 43.000 242.000 -2.000
Betalbar skatt 9.000 19.000 7.000 0 81.000
Skyldig offentlige avgifter -45.000 -94.000 -90.000 -24.000 -3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 -67.000 -40.000 218.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 402.000 389.000 621.000 457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 230.000 158.000 97.000 43.000
Likviditetsgrad 1 109.0 -2.4 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 109.0 -2.4 1.4 1.6
Soliditet 99.4 116.7 110.3 64.9 83.4
Resultatgrad 5.3 5.0 4.4 -8.3 -6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 -0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.5 10.9 10.5 -9.7 -8.8
Signatur
24.11.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.11.2023
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Bjørløw Laila Synøve
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein BjørløwStyreleder55
Erland BjørløwStyremedlem47
Karin Bjørløw SolbergStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00