Bjørløw Campingdrift As
Juridisk navn:  Bjørløw Campingdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33776109
Stasjonsgata 26 Stasjonsgata 26 Fax: 33776109
3072 Sande I Vestfold 3072 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 976552695
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.06.1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,05%
Resultat  
  
12,5%
Egenkapital  
  
9,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 852.000 888.000 750.000 670.000 917.000
Resultat: 45.000 40.000 -60.000 -39.000 75.000
Egenkapital: 469.000 429.000 403.000 381.000 411.000
Regnskap for Bjørløw Campingdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 852.000 888.000 750.000 670.000 917.000
Driftskostnader -808.000 -849.000 -812.000 -712.000 -844.000
Driftsresultat 43.000 39.000 -62.000 -42.000 73.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 45.000 40.000 -60.000 -39.000 75.000
Skattekostnad -5.000 -14.000 13.000 0 -17.000
Årsresultat 39.000 26.000 -47.000 -18.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 272.000 306.000 338.000 429.000
Sum omløpsmidler 163.000 118.000 315.000 119.000 102.000
Sum eiendeler 402.000 390.000 621.000 457.000 531.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 469.000 429.000 403.000 381.000 411.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld -67.000 -40.000 218.000 76.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 389.000 621.000 457.000 531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 852.000 888.000 750.000 670.000 917.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 852.000 888.000 750.000 670.000 917.000
Varekostnad -17.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -43.000 -97.000 -85.000
Avskrivning -42.000 -42.000 0 -92.000 -79.000
Nedskrivning 0 -45.000 0 0
Andre driftskostnader -749.000 -807.000 -724.000 -523.000 -680.000
Driftskostnader -808.000 -849.000 -812.000 -712.000 -844.000
Driftsresultat 43.000 39.000 -62.000 -42.000 73.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 26.000 -47.000 -18.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 7.000 14.000 1.000 0
Fast eiendom 177.000 208.000 239.000 270.000 347.000
Maskiner anlegg 11.000 15.000 4.000 12.000 20.000
Driftsløsøre 34.000 41.000 48.000 55.000 62.000
Sum varige driftsmidler 223.000 265.000 292.000 337.000 429.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 239.000 272.000 306.000 338.000 429.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 29.000 11.000 33.000 67.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 88.000 304.000 86.000 35.000
Sum omløpsmidler 163.000 118.000 315.000 119.000 102.000
Sum eiendeler 402.000 390.000 621.000 457.000 531.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 469.000 429.000 403.000 381.000 411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000
Leverandørgjeld 8.000 43.000 242.000 -2.000 55.000
Betalbar skatt 19.000 7.000 0 81.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter -94.000 -90.000 -24.000 -3.000 -37.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld -67.000 -40.000 218.000 76.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 389.000 621.000 457.000 531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 158.000 97.000 43.000 2.000
Likviditetsgrad 1 -2.4 1.4 1.6 1
Likviditetsgrad 2 -2.4 1.4 1.6 1
Soliditet 116.7 110.3 64.9 83.4 77.4
Resultatgrad 5.0 4.4 -8.3 -6.3 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 -0.1 0.5 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 10.5 -9.7 -8.8 14.1
Signatur
09.08.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2012
Prokura hver for seg
Laila Synøve Bjørløw
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein BjørløwStyreleder54
Erland BjørløwStyremedlem46
Karin Bjørløw SolbergStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Karin Bjørløw Solberg10.0051
Øystein Bjørløw80.0054
Erland Bjørløw10.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00