Etac AS
Juridisk navn:  Etac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81569469
Postboks 249 Vanemveien 1 Fax: 69270911
1501 Moss 1599 Moss
Fylke: Kommune: www.etac.no
Viken Moss
Org.nr: 876597152
Aksjekapital: 364.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 10.07.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,12%
Resultat  
  
26,19%
Egenkapital  
  
0,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 349.751.000 335.898.000 337.323.000 273.245.000 268.838.000
Resultat: 41.072.000 32.549.000 42.589.000 16.112.000 7.051.000
Egenkapital: 98.277.000 97.795.000 97.794.000 97.792.000 94.202.000
Regnskap for Etac AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 349.751.000 335.898.000 337.323.000 273.245.000 268.838.000
Driftskostnader -308.618.000 -303.976.000 -294.803.000 -257.855.000 -261.798.000
Driftsresultat 41.132.000 31.922.000 42.520.000 15.390.000 7.040.000
Finansinntekter 35.000 746.000 180.000 833.000 241.000
Finanskostnader -94.000 -119.000 -111.000 -111.000 -230.000
Finans -59.000 627.000 69.000 722.000 11.000
Resultat før skatt 41.072.000 32.549.000 42.589.000 16.112.000 7.051.000
Skattekostnad -8.590.000 -7.619.000 -10.456.000 -4.167.000 -2.888.000
Årsresultat 32.483.000 24.930.000 32.133.000 11.945.000 4.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.931.000 14.250.000 15.777.000 15.203.000 22.009.000
Sum omløpsmidler 173.797.000 157.792.000 160.068.000 128.845.000 104.618.000
Sum eiendeler 184.728.000 172.042.000 175.845.000 144.048.000 126.627.000
Sum opptjent egenkapital 29.733.000 29.251.000 29.250.000 29.248.000 29.247.000
Sum egenkapital 98.277.000 97.795.000 97.794.000 97.792.000 94.202.000
Sum langsiktig gjeld 1.734.000 0 0 276.000 1.906.000
Sum kortsiktig gjeld 84.717.000 74.247.000 78.051.000 45.982.000 30.519.000
Sum gjeld og egenkapital 184.728.000 172.042.000 175.845.000 144.050.000 126.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 344.487.000 330.506.000 320.606.000 268.046.000 265.742.000
Andre inntekter 5.264.000 5.392.000 16.717.000 5.199.000 3.096.000
Driftsinntekter 349.751.000 335.898.000 337.323.000 273.245.000 268.838.000
Varekostnad -200.868.000 -190.859.000 -183.460.000 -154.773.000 -126.968.000
Lønninger -55.641.000 -59.409.000 -57.362.000 -54.409.000 -67.342.000
Avskrivning -1.486.000 -1.616.000 -1.665.000 -1.402.000 -2.325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 1.104.000
Andre driftskostnader -50.835.000 -50.975.000 -50.425.000 -46.005.000 -62.445.000
Driftskostnader -308.618.000 -303.976.000 -294.803.000 -257.855.000 -261.798.000
Driftsresultat 41.132.000 31.922.000 42.520.000 15.390.000 7.040.000
Finansinntekter 35.000 746.000 180.000 833.000 241.000
Finanskostnader -94.000 -119.000 -111.000 -111.000 -230.000
Finans -59.000 627.000 69.000 722.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -32.130.000 0 0
Årsresultat 32.483.000 24.930.000 32.133.000 11.945.000 4.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.646.000 5.378.000 5.752.000 6.630.000 11.930.000
Fast eiendom 4.000 205.000 442.000 691.000 950.000
Maskiner anlegg 24.000 13.000 164.000 387.000 611.000
Driftsløsøre 3.402.000 4.139.000 3.698.000 1.759.000 2.241.000
Sum varige driftsmidler 3.430.000 4.357.000 4.303.000 2.837.000 3.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.855.000 4.515.000 5.722.000 5.736.000 6.277.000
Sum anleggsmidler 10.931.000 14.250.000 15.777.000 15.203.000 22.009.000
Varebeholdning 47.510.000 44.345.000 36.495.000 34.491.000 34.198.000
Kundefordringer 52.015.000 37.400.000 42.549.000 42.820.000 36.425.000
Andre fordringer 74.272.000 76.047.000 81.024.000 50.916.000 33.723.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 618.000 272.000
Sum omløpsmidler 173.797.000 157.792.000 160.068.000 128.845.000 104.618.000
Sum eiendeler 184.728.000 172.042.000 175.845.000 144.048.000 126.627.000
Sum opptjent egenkapital 29.733.000 29.251.000 29.250.000 29.248.000 29.247.000
Sum egenkapital 98.277.000 97.795.000 97.794.000 97.792.000 94.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.734.000 0 0 276.000 1.906.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.734.000 0 0 276.000 1.906.000
Leverandørgjeld 26.186.000 9.533.000 13.752.000 19.985.000 13.188.000
Betalbar skatt 6.750.000 7.244.000 9.578.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.520.000 11.916.000 11.544.000 3.482.000 3.448.000
Utbytte 0 0 -32.130.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.261.000 20.624.000 11.047.000 10.569.000 13.883.000
Sum kortsiktig gjeld 84.717.000 74.247.000 78.051.000 45.982.000 30.519.000
Sum gjeld og egenkapital 184.728.000 172.042.000 175.845.000 144.050.000 126.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.080.000 83.545.000 82.017.000 82.863.000 74.099.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.1 2.8 3.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.6 2.1 2.4
Soliditet 53.2 56.8 55.6 67.9 74.4
Resultatgrad 11.8 9.5 12.6 5.6 2.6
Rentedekningsgrad 437.6 268.3 383.1 138.6 31.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.8 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 22.3 1 24.3 11.3 5.7
Signatur
08.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Michael WirzbergerStyreleder55
Lars Magnus BjörkqvistStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Etac Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00