Leif Kølner Ingeniørfirma As
Juridisk navn:  Leif Kølner Ingeniørfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 353 Danholmen 19 Fax: 33003301
3101 Tønsberg 3128 Nøtterøy
Fylke: Kommune: www.lki.no
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 911377489
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 22.05.1968
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,34%
Resultat  
  
206,5%
Egenkapital  
  
-39,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.808.000 16.892.000 16.994.000 15.727.000 23.297.000
Resultat: 1.367.000 446.000 1.334.000 614.000 3.027.000
Egenkapital: 4.553.000 7.488.000 7.142.000 9.101.000 8.682.000
Regnskap for Leif Kølner Ingeniørfirma As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.808.000 16.892.000 16.994.000 15.727.000 23.297.000
Driftskostnader -17.456.000 -16.355.000 -15.726.000 -15.160.000 -20.348.000
Driftsresultat 1.353.000 536.000 1.267.000 567.000 2.951.000
Finansinntekter 114.000 142.000 110.000 143.000 303.000
Finanskostnader -99.000 -232.000 -44.000 -95.000 -226.000
Finans 15.000 -90.000 66.000 48.000 77.000
Resultat før skatt 1.367.000 446.000 1.334.000 614.000 3.027.000
Skattekostnad -303.000 -99.000 -293.000 -196.000 -773.000
Årsresultat 1.065.000 347.000 1.041.000 419.000 2.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.475.000 1.764.000 1.424.000 1.461.000
Sum omløpsmidler 7.958.000 10.539.000 13.825.000 13.754.000 16.118.000
Sum eiendeler 9.263.000 12.014.000 15.589.000 15.178.000 17.579.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 6.288.000 5.942.000 7.901.000 7.482.000
Sum egenkapital 4.553.000 7.488.000 7.142.000 9.101.000 8.682.000
Sum langsiktig gjeld 2.389.000 2.987.000 3.562.000 4.126.000 4.449.000
Sum kortsiktig gjeld 2.321.000 1.540.000 4.885.000 1.952.000 4.448.000
Sum gjeld og egenkapital 9.263.000 12.015.000 15.589.000 15.179.000 17.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.808.000 16.892.000 16.994.000 15.727.000 23.297.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 18.808.000 16.892.000 16.994.000 15.727.000 23.297.000
Varekostnad -9.650.000 -9.100.000 -7.827.000 -7.401.000 -12.086.000
Lønninger -6.041.000 -5.652.000 -6.001.000 -5.768.000 -6.319.000
Avskrivning -173.000 -169.000 -157.000 -78.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.592.000 -1.434.000 -1.741.000 -1.913.000 -1.805.000
Driftskostnader -17.456.000 -16.355.000 -15.726.000 -15.160.000 -20.348.000
Driftsresultat 1.353.000 536.000 1.267.000 567.000 2.951.000
Finansinntekter 114.000 142.000 110.000 143.000 303.000
Finanskostnader -99.000 -232.000 -44.000 -95.000 -226.000
Finans 15.000 -90.000 66.000 48.000 77.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 -2.250.000
Årsresultat 1.065.000 347.000 1.041.000 419.000 2.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 806.000 820.000 955.000 1.076.000 1.034.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 499.000 655.000 808.000 348.000 426.000
Sum varige driftsmidler 499.000 655.000 808.000 348.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.475.000 1.764.000 1.424.000 1.461.000
Varebeholdning 2.983.000 2.202.000 3.018.000 2.483.000 1.730.000
Kundefordringer 2.451.000 2.129.000 2.166.000 2.299.000 1.454.000
Andre fordringer 32.000 37.000 0 70.000 851.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.492.000 6.171.000 8.641.000 8.903.000 12.084.000
Sum omløpsmidler 7.958.000 10.539.000 13.825.000 13.754.000 16.118.000
Sum eiendeler 9.263.000 12.014.000 15.589.000 15.178.000 17.579.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 6.288.000 5.942.000 7.901.000 7.482.000
Sum egenkapital 4.553.000 7.488.000 7.142.000 9.101.000 8.682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.389.000 2.987.000 3.562.000 4.126.000 4.449.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.389.000 2.987.000 3.562.000 4.126.000 4.449.000
Leverandørgjeld 191.000 72.000 102.000 215.000 50.000
Betalbar skatt 289.000 172.000 238.000 776.000
Skyldig offentlige avgifter 1.203.000 950.000 1.057.000 974.000 839.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 0 -2.250.000
Annen kortsiktig gjeld 638.000 518.000 554.000 524.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 2.321.000 1.540.000 4.885.000 1.952.000 4.448.000
Sum gjeld og egenkapital 9.263.000 12.015.000 15.589.000 15.179.000 17.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.637.000 8.999.000 8.940.000 11.802.000 11.670.000
Likviditetsgrad 1 3.4 6.8 2.8 7 3.6
Likviditetsgrad 2 2.1 5.4 2.2 5.8 3.2
Soliditet 49.2 62.3 45.8 6 49.4
Resultatgrad 7.2 3.2 7.5 3.6 12.7
Rentedekningsgrad 13.7 2.3 28.8 6 13.1
Gjeldsgrad 1.0 0.6 1.2 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 15.8 5.6 8.8 4.7 18.5
Signatur
22.09.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
22.09.2021
Prokura i fellesskap
Andresen Svein-Rune
Prokura
Kølner Per
Prokura i fellesskap
Heggemsnes Olav
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per KølnerStyreleder71
Olav HeggemsnesStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Heggemsnes15.0066
Per Kølner1.66 
Per Kølner1.6671
Able Products As73.33 
Svein-Rune Andresen10.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00