Omberg Hageservice AS
Juridisk navn:  Omberg Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67560464
Grensevegen 13 Grensevegen 13 Fax: 67561330
1929 Auli 1929 Auli
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 871647992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.12.1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
68,94%
Resultat  
  
-58,12%
Egenkapital  
  
97,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.164.000 689.000 462.000 619.000 1.186.000
Resultat: 67.000 160.000 -37.000 -155.000 28.000
Egenkapital: 136.000 69.000 -92.000 -54.000 101.000
Regnskap for Omberg Hageservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.164.000 689.000 462.000 619.000 1.186.000
Driftskostnader -1.097.000 -528.000 -496.000 -772.000 -1.158.000
Driftsresultat 66.000 160.000 -34.000 -154.000 28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -3.000 -1.000 0
Resultat før skatt 67.000 160.000 -37.000 -155.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 160.000 -37.000 -155.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 47.000 14.000 14.000 14.000
Sum omløpsmidler 156.000 184.000 18.000 51.000 248.000
Sum eiendeler 626.000 231.000 32.000 65.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -154.000 1.000 -27.000
Sum egenkapital 136.000 69.000 -92.000 -54.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 404.000 103.000 75.000 50.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 60.000 49.000 70.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 231.000 33.000 66.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.119.000 689.000 462.000 619.000 1.186.000
Andre inntekter 45.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.164.000 689.000 462.000 619.000 1.186.000
Varekostnad -564.000 -176.000 -137.000 -293.000 -552.000
Lønninger -287.000 -211.000 -249.000 -361.000 -421.000
Avskrivning -91.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -136.000 -110.000 -118.000 -185.000
Driftskostnader -1.097.000 -528.000 -496.000 -772.000 -1.158.000
Driftsresultat 66.000 160.000 -34.000 -154.000 28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -3.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 160.000 -37.000 -155.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 470.000 47.000 0 0 14.000
Driftsløsøre 0 14.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 470.000 47.000 14.000 14.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 47.000 14.000 14.000 14.000
Varebeholdning 15.000 15.000 0 0 0
Kundefordringer 40.000 34.000 9.000 47.000 97.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 98.000 132.000 5.000 1.000 145.000
Sum omløpsmidler 156.000 184.000 18.000 51.000 248.000
Sum eiendeler 626.000 231.000 32.000 65.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -154.000 1.000 -27.000
Sum egenkapital 136.000 69.000 -92.000 -54.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 404.000 103.000 75.000 50.000 1.000
Leverandørgjeld 13.000 10.000 12.000 1.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 30.000 14.000 35.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 20.000 23.000 34.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 60.000 49.000 70.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 231.000 33.000 66.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 124.000 -31.000 -19.000 87.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3.1 0.4 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.8 0.4 0.7 1.5
Soliditet 21.7 29.7 -287.5 -81.8 38.4
Resultatgrad 5.7 23.2 -7.4 -24.9 2.4
Rentedekningsgrad -11.3 2
Gjeldsgrad 3.6 2.4 -1.3 -2.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 10.7 69.4 -106.3 -233.3 1
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Andreas OmbergStyreleder66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hans Andreas Omberg100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00