Bugten Yacht Club As
Juridisk navn:  Bugten Yacht Club As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97460160
Østvedthagen 60A Østvedthagen 60A Fax: 35598465
3943 Porsgrunn 3943 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 911761254
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 30.04.1968
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Advice Consulting Group As
Utvikling:
Omsetning  
  
49,47%
Resultat  
  
83,77%
Egenkapital  
  
-12,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000 5.542.000
Resultat: -99.000 -610.000 -831.000 -1.053.000 -1.664.000
Egenkapital: 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000 5.588.000
Regnskap for Bugten Yacht Club As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000 5.542.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.379.000 -1.840.000 -5.724.000 -6.573.000
Driftsresultat -59.000 -533.000 -830.000 -1.047.000 -1.031.000
Finansinntekter 44.000 0 0 4.000 1.000
Finanskostnader -83.000 -78.000 -2.000 -11.000 -634.000
Finans -39.000 -78.000 -2.000 -7.000 -633.000
Resultat før skatt -99.000 -610.000 -831.000 -1.053.000 -1.664.000
Skattekostnad 25.000 126.000 308.000 387.000 422.000
Årsresultat -73.000 -484.000 -523.000 -667.000 -1.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.274.000 4.933.000 4.732.000 5.124.000 6.611.000
Sum omløpsmidler 2.580.000 3.011.000 3.295.000 4.197.000 9.370.000
Sum eiendeler 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.321.000 15.981.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 701.000 1.671.000 2.221.000 3.588.000
Sum egenkapital 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000 5.588.000
Sum langsiktig gjeld 3.439.000 3.968.000 2.402.000 3.083.000 3.920.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 1.275.000 1.954.000 2.016.000 6.473.000
Sum gjeld og egenkapital 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.320.000 15.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.114.000 760.000 270.000 4.239.000 4.756.000
Andre inntekter 152.000 87.000 740.000 438.000 787.000
Driftsinntekter 1.266.000 847.000 1.010.000 4.677.000 5.542.000
Varekostnad -19.000 -154.000 -355.000 -4.248.000 -4.515.000
Lønninger -307.000 -387.000 -544.000 -601.000 -752.000
Avskrivning -306.000 -201.000 -177.000 -177.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 -75.000 0 -179.000
Andre driftskostnader -469.000 -637.000 -689.000 -698.000 -950.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.379.000 -1.840.000 -5.724.000 -6.573.000
Driftsresultat -59.000 -533.000 -830.000 -1.047.000 -1.031.000
Finansinntekter 44.000 0 0 4.000 1.000
Finanskostnader -83.000 -78.000 -2.000 -11.000 -634.000
Finans -39.000 -78.000 -2.000 -7.000 -633.000
Konsernbidrag 0 -13.000 -35.000 0 -65.000
Utbytte 0 0 0 -700.000 -1.000.000
Årsresultat -73.000 -484.000 -523.000 -667.000 -1.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.944.000 4.040.000 3.927.000 4.052.000 4.177.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 330.000 340.000 304.000 571.000 653.000
Sum varige driftsmidler 4.274.000 4.380.000 4.231.000 4.623.000 4.830.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 553.000 501.000 501.000 1.781.000
Sum anleggsmidler 4.274.000 4.933.000 4.732.000 5.124.000 6.611.000
Varebeholdning 0 224.000 454.000 680.000 4.524.000
Kundefordringer 1.000 21.000 4.000 16.000 0
Andre fordringer 20.000 2.651.000 2.604.000 3.281.000 3.872.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 114.000 232.000 219.000 974.000
Sum omløpsmidler 2.580.000 3.011.000 3.295.000 4.197.000 9.370.000
Sum eiendeler 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.321.000 15.981.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 701.000 1.671.000 2.221.000 3.588.000
Sum egenkapital 2.365.000 2.701.000 3.671.000 4.221.000 5.588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.580.000 1.968.000 2.402.000 3.083.000 3.920.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.439.000 3.968.000 2.402.000 3.083.000 3.920.000
Leverandørgjeld 90.000 129.000 123.000 109.000 297.000
Betalbar skatt 317.000 281.000 365.000 450.000 361.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 111.000 40.000 72.000 241.000
Utbytte 0 0 0 -700.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 566.000 754.000 1.426.000 1.386.000 5.575.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 1.275.000 1.954.000 2.016.000 6.473.000
Sum gjeld og egenkapital 6.854.000 7.944.000 8.027.000 9.320.000 15.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.530.000 1.736.000 1.341.000 2.181.000 2.897.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 1.7 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 2.5 2.2 1.5 1.7 0.7
Soliditet 34.5 3 45.7 45.3 3
Resultatgrad -4.7 -62.9 -82.2 -22.4 -18.6
Rentedekningsgrad -0.7 -6.8 - -95.2 -1.6
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.2 1.2 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.2 -6.7 -10.3 -11.2 -6.4
Signatur
28.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2022
Prokura hver for seg
Formo Brian Kristian
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Brian Kristian FormoStyreleder68
Sara Iren FormoVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Formo Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00