Robert Ruud Bygg As
Juridisk navn:  Robert Ruud Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93041702
Molland 25 Molland 25 Fax:
4887 Grimstad 4887 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 963030258
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.09.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Mp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49,73%
Resultat  
  
159,16%
Egenkapital  
  
12,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.216.000 10.162.000 9.861.000 8.322.000 39.992.000
Resultat: 491.000 -830.000 -1.675.000 -174.000 3.150.000
Egenkapital: 11.787.000 10.491.000 11.138.000 12.417.000 12.582.000
Regnskap for Robert Ruud Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.216.000 10.162.000 9.861.000 8.322.000 39.992.000
Driftskostnader -14.681.000 -10.904.000 -11.436.000 -8.487.000 -36.636.000
Driftsresultat 534.000 -743.000 -1.575.000 -164.000 3.357.000
Finansinntekter 3.000 3.000 77.000 6.000
Finanskostnader -43.000 -90.000 -103.000 -88.000 -213.000
Finans -43.000 -87.000 -100.000 -11.000 -207.000
Resultat før skatt 491.000 -830.000 -1.675.000 -174.000 3.150.000
Skattekostnad -108.000 183.000 395.000 10.000 -708.000
Årsresultat 383.000 -647.000 -1.279.000 -164.000 2.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 472.000 896.000 720.000 132.000 185.000
Sum omløpsmidler 13.523.000 11.598.000 11.603.000 16.426.000 18.138.000
Sum eiendeler 13.995.000 12.494.000 12.323.000 16.558.000 18.323.000
Sum opptjent egenkapital 9.108.000 8.725.000 9.372.000 10.651.000 10.816.000
Sum egenkapital 11.787.000 10.491.000 11.138.000 12.417.000 12.582.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.222.000
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 2.003.000 1.184.000 4.141.000 4.519.000
Sum gjeld og egenkapital 13.995.000 12.494.000 12.322.000 16.558.000 18.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.216.000 10.162.000 9.861.000 8.322.000 39.992.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.216.000 10.162.000 9.861.000 8.322.000 39.992.000
Varekostnad -11.552.000 -7.896.000 -7.019.000 -4.688.000 -30.540.000
Lønninger -2.372.000 -1.990.000 -3.169.000 -2.742.000 -4.521.000
Avskrivning -46.000 -46.000 -42.000 -53.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -711.000 -972.000 -1.206.000 -1.004.000 -1.475.000
Driftskostnader -14.681.000 -10.904.000 -11.436.000 -8.487.000 -36.636.000
Driftsresultat 534.000 -743.000 -1.575.000 -164.000 3.357.000
Finansinntekter 3.000 3.000 77.000 6.000
Finanskostnader -43.000 -90.000 -103.000 -88.000 -213.000
Finans -43.000 -87.000 -100.000 -11.000 -207.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 383.000 -647.000 -1.279.000 -164.000 2.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 212.000 578.000 395.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 96.000 90.000 132.000 185.000
Sum varige driftsmidler 49.000 96.000 90.000 132.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 210.000 222.000 235.000 0 0
Sum anleggsmidler 472.000 896.000 720.000 132.000 185.000
Varebeholdning 819.000 400.000 2.072.000 3.426.000 748.000
Kundefordringer 6.456.000 7.411.000 3.637.000 1.919.000 10.073.000
Andre fordringer 4.747.000 1.774.000 1.806.000 1.762.000 2.107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.501.000 2.014.000 4.087.000 9.319.000 5.211.000
Sum omløpsmidler 13.523.000 11.598.000 11.603.000 16.426.000 18.138.000
Sum eiendeler 13.995.000 12.494.000 12.323.000 16.558.000 18.323.000
Sum opptjent egenkapital 9.108.000 8.725.000 9.372.000 10.651.000 10.816.000
Sum egenkapital 11.787.000 10.491.000 11.138.000 12.417.000 12.582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.222.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.222.000
Leverandørgjeld 1.757.000 772.000 386.000 1.451.000 1.486.000
Betalbar skatt 0 1.213.000 1.202.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 1.032.000 442.000 1.238.000 1.327.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 199.000 356.000 239.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 2.003.000 1.184.000 4.141.000 4.519.000
Sum gjeld og egenkapital 13.995.000 12.494.000 12.322.000 16.558.000 18.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.315.000 9.595.000 10.419.000 12.285.000 13.619.000
Likviditetsgrad 1 6.1 5.8 9 4 4
Likviditetsgrad 2 5.8 5.6 8 3.1 3.8
Soliditet 84.2 84.0 90.4 7 68.7
Resultatgrad 3.5 -7.3 8.4
Rentedekningsgrad 12.4 -8.3 -15.3 -1.9 15.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 -5.9 -12.8 -0.5 18.4
Signatur
20.04.2022
STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Robert Willy RuudStyreleder67
Åse MortensenVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Robert Ruud Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00