Vis Norge AS
Juridisk navn:  Vis Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90543948
Florvågbakken 44 Florvågbakken 44 Fax:
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 971193484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.10.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Insignis As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,58%
Resultat  
  
-160%
Egenkapital  
  
-38,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 71.000 76.000 61.000 103.000 35.000
Resultat: -33.000 55.000 -20.000 -5.000 -21.000
Egenkapital: 55.000 89.000 34.000 53.000 59.000
Regnskap for Vis Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 71.000 76.000 61.000 103.000 35.000
Driftskostnader -101.000 -16.000 -79.000 -108.000 -54.000
Driftsresultat -31.000 60.000 -18.000 -5.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000 0 -2.000
Finans -3.000 -5.000 -2.000 0 -2.000
Resultat før skatt -33.000 55.000 -20.000 -5.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 55.000 -20.000 -5.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 76.000 107.000 52.000 92.000 68.000
Sum eiendeler 76.000 107.000 52.000 92.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -11.000 -66.000 -47.000 -41.000
Sum egenkapital 55.000 89.000 34.000 53.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 19.000 18.000 38.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 108.000 52.000 91.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 76.000 61.000 103.000 35.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 71.000 76.000 61.000 103.000 35.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0
Lønninger -62.000 0 -31.000 -51.000 -38.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -16.000 -48.000 -56.000 -16.000
Driftskostnader -101.000 -16.000 -79.000 -108.000 -54.000
Driftsresultat -31.000 60.000 -18.000 -5.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000 0 -2.000
Finans -3.000 -5.000 -2.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 55.000 -20.000 -5.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 54.000 42.000 36.000 16.000
Andre fordringer 14.000 8.000 9.000 13.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 46.000 0 43.000 47.000
Sum omløpsmidler 76.000 107.000 52.000 92.000 68.000
Sum eiendeler 76.000 107.000 52.000 92.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -11.000 -66.000 -47.000 -41.000
Sum egenkapital 55.000 89.000 34.000 53.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -12.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 2.000 2.000 25.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 13.000 13.000 10.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 19.000 18.000 38.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 108.000 52.000 91.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 88.000 34.000 54.000 59.000
Likviditetsgrad 1 3.8 5.6 2.9 2.4 7.6
Likviditetsgrad 2 3.8 5.6 2.9 2.4 7.6
Soliditet 73.3 82.4 65.4 58.2 86.8
Resultatgrad -43.7 78.9 -29.5 -4.9 -54.3
Rentedekningsgrad -10.3 1 -9.5
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.5 0.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -41.3 55.6 -34.6 -5.5 -27.9
Signatur
01.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar KarlsenStyreleder60
Torbjørn KarlsenVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Einar Karlsen100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00