Stiftelsen Kristen Tjeneste
Juridisk navn:  Stiftelsen Kristen Tjeneste
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51816920
Lagerveien 21 Lagerveien 21 Fax: 51816921
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: www.kristentjeneste.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971339012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12.09.1990
Foretakstype: STI
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,61%
Resultat  
  
37,24%
Egenkapital  
  
13,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.199.000 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000
Resultat: 468.000 341.000 316.000 -851.000 -178.000
Egenkapital: 4.021.000 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000
Regnskap for Stiftelsen Kristen Tjeneste
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.199.000 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000
Driftskostnader -3.695.000 -3.582.000 -123.000 -379.000 -313.000
Driftsresultat 504.000 395.000 354.000 -821.000 -146.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 11.000 11.000
Finanskostnader -39.000 -59.000 -46.000 -42.000 -43.000
Finans -36.000 -53.000 -38.000 -31.000 -32.000
Resultat før skatt 468.000 341.000 316.000 -851.000 -178.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 468.000 341.000 316.000 -851.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.890.000 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000
Sum omløpsmidler 2.282.000 1.750.000 1.398.000 1.175.000 1.751.000
Sum eiendeler 6.172.000 5.711.000 4.965.000 4.825.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 4.021.000 3.553.000 3.189.000 2.873.000 3.725.000
Sum egenkapital 4.021.000 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000
Sum langsiktig gjeld 1.692.000 1.764.000 1.440.000 1.512.000 1.584.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 394.000 335.000 439.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 6.171.000 5.711.000 4.964.000 4.824.000 5.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.199.000 3.976.000 89.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 4.199.000 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.880.000 -1.762.000 0 0 0
Avskrivning -130.000 -92.000 -84.000 -320.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.685.000 -1.728.000 -39.000 -59.000 -5.000
Driftskostnader -3.695.000 -3.582.000 -123.000 -379.000 -313.000
Driftsresultat 504.000 395.000 354.000 -821.000 -146.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 11.000 11.000
Finanskostnader -39.000 -59.000 -46.000 -42.000 -43.000
Finans -36.000 -53.000 -38.000 -31.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 468.000 341.000 316.000 -851.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 661.000 3.807.000 3.472.000 3.524.000 3.784.000
Maskiner anlegg 3.076.000 0 0 0
Driftsløsøre 152.000 154.000 95.000 126.000 135.000
Sum varige driftsmidler 3.890.000 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.890.000 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 74.000 57.000 0 0 0
Andre fordringer 103.000 106.000 84.000 109.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.104.000 1.587.000 1.264.000 1.055.000 1.687.000
Sum omløpsmidler 2.282.000 1.750.000 1.398.000 1.175.000 1.751.000
Sum eiendeler 6.172.000 5.711.000 4.965.000 4.825.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 4.021.000 3.553.000 3.189.000 2.873.000 3.725.000
Sum egenkapital 4.021.000 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.692.000 1.764.000 1.440.000 1.512.000 1.584.000
Leverandørgjeld 118.000 92.000 4.000 0 85.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 103.000 117.000 145.000 102.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 199.000 214.000 294.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 394.000 335.000 439.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 6.171.000 5.711.000 4.964.000 4.824.000 5.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.824.000 1.356.000 1.063.000 736.000 1.390.000
Likviditetsgrad 1 5.0 4.4 4.2 2.7 4.9
Likviditetsgrad 2 5.0 4.4 4.2 2.7 4.9
Soliditet 65.2 62.2 64.2 59.6 65.7
Resultatgrad 12.0 9.9 9.2 -21.3 -3.6
Rentedekningsgrad 12.9 6.7 7.7 -19.5 -3.4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 8.2 7.0 7.3 -16.8 -2.4
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tone Elisabeth VognstølenStyreleder53
Stefan Andreas BrekkeStyremedlem35
Rebekka BøStyremedlem30
Christian AaslandStyremedlem46
Edvin LobekkStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00