Edvin Hansen Eiendom AS
Juridisk navn:  Edvin Hansen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61140080
Postboks 2063 Amsrudvegen 7 Fax: 61140099
2811 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 912345947
Aksjekapital: 640.000 NOK
Etableringsdato: 01.08.1972
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,36%
Resultat  
  
-15,97%
Egenkapital  
  
0,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 921.000 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000
Resultat: 621.000 739.000 863.000 381.000 416.000
Egenkapital: 663.000 659.000 657.000 654.000 752.000
Regnskap for Edvin Hansen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 921.000 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000
Driftskostnader -309.000 -280.000 -453.000 -132.000 -70.000
Driftsresultat 612.000 724.000 858.000 372.000 402.000
Finansinntekter 8.000 15.000 5.000 10.000 14.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 8.000 15.000 5.000 9.000 14.000
Resultat før skatt 621.000 739.000 863.000 381.000 416.000
Skattekostnad -137.000 -163.000 -190.000 -79.000 -91.000
Årsresultat 484.000 577.000 673.000 302.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 544.000 709.000 628.000 925.000 280.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 1.627.000 1.107.000 433.000 1.292.000
Sum eiendeler 2.739.000 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 19.000 17.000 14.000 112.000
Sum egenkapital 663.000 659.000 657.000 654.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 141.000 171.000 203.000 193.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 1.506.000 875.000 511.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 2.739.000 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 921.000 968.000 1.005.000 504.000 473.000
Andre inntekter 37.000 304.000 0 0
Driftsinntekter 921.000 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000
Varekostnad -125.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -165.000 -159.000 -156.000 -87.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -121.000 -172.000 -45.000 -28.000
Driftskostnader -309.000 -280.000 -453.000 -132.000 -70.000
Driftsresultat 612.000 724.000 858.000 372.000 402.000
Finansinntekter 8.000 15.000 5.000 10.000 14.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 8.000 15.000 5.000 9.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 -213.000
Utbytte -480.000 -575.000 -670.000 -400.000 -76.000
Årsresultat 484.000 577.000 673.000 302.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 71.000 126.000 181.000 210.000 280.000
Driftsløsøre 473.000 583.000 447.000 715.000 0
Sum varige driftsmidler 544.000 709.000 628.000 925.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 544.000 709.000 628.000 925.000 280.000
Varebeholdning 0 125.000 0
Kundefordringer 96.000 216.000 146.000 53.000 0
Andre fordringer 711.000 9.000 8.000 134.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.388.000 1.401.000 953.000 122.000 1.197.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 1.627.000 1.107.000 433.000 1.292.000
Sum eiendeler 2.739.000 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 19.000 17.000 14.000 112.000
Sum egenkapital 663.000 659.000 657.000 654.000 752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 141.000 171.000 203.000 193.000 215.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.245.000 670.000 0 0 280.000
Sum langsiktig gjeld 141.000 171.000 203.000 193.000 215.000
Leverandørgjeld 6.000 41.000 2.000 10.000 166.000
Betalbar skatt 166.000 195.000 180.000 101.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 25.000 23.000 0 0
Utbytte -480.000 -575.000 -670.000 -400.000 -76.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 1.506.000 875.000 511.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 2.739.000 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 260.000 121.000 232.000 -78.000 687.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 0.8 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 0.6 2.1
Soliditet 24.2 28.2 37.9 48.2 47.8
Resultatgrad 66.4 72.0 65.5 73.8 8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 3.1 2.5 1.6 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 31.6 49.7 28.1 26.5
Signatur
04.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Steffen JohanstuenStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Johanstuen Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00