Lunner Almenning
Juridisk navn:  Lunner Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61323000
Vannebos veg 205 Vannebos veg 205 Fax: 61323663
2743 Harestua 2743 Harestua
Fylke: Kommune: www.lunner-almenning.no
Viken Lunner
Org.nr: 912427730
Aksjekapital: 30.973 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 19.02.1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,95%
Resultat  
  
39,68%
Egenkapital  
  
2,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.013.000 19.185.000 35.718.000 15.895.000 15.249.000
Resultat: 4.062.000 2.908.000 15.634.000 4.052.000 3.619.000
Egenkapital: 112.428.000 109.982.000 93.554.000 81.137.000 72.586.000
Regnskap for Lunner Almenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.013.000 19.185.000 35.718.000 15.895.000 15.249.000
Driftskostnader -21.434.000 -19.072.000 -22.690.000 -14.029.000 -13.871.000
Driftsresultat 1.579.000 113.000 13.028.000 1.866.000 1.379.000
Finansinntekter 2.576.000 2.973.000 2.745.000 2.330.000 2.365.000
Finanskostnader -92.000 -179.000 -138.000 -144.000 -125.000
Finans 2.484.000 2.794.000 2.607.000 2.186.000 2.240.000
Resultat før skatt 4.062.000 2.908.000 15.634.000 4.052.000 3.619.000
Skattekostnad -160.000 -171.000 -681.000 -705.000 -875.000
Årsresultat 3.902.000 2.737.000 14.953.000 3.347.000 2.744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.894.000 85.453.000 83.160.000 65.410.000 63.581.000
Sum omløpsmidler 20.988.000 30.562.000 19.327.000 23.408.000 15.293.000
Sum eiendeler 117.882.000 116.015.000 102.487.000 88.818.000 78.874.000
Sum opptjent egenkapital 81.455.000 79.009.000 62.581.000 50.164.000 49.295.000
Sum egenkapital 112.428.000 109.982.000 93.554.000 81.137.000 72.586.000
Sum langsiktig gjeld 1.512.000 1.369.000 2.958.000 3.533.000 2.452.000
Sum kortsiktig gjeld 3.943.000 4.663.000 5.975.000 4.148.000 3.836.000
Sum gjeld og egenkapital 117.883.000 116.014.000 102.487.000 88.818.000 78.873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.213.000 9.670.000 9.687.000 12.065.000 11.335.000
Andre inntekter 11.800.000 9.515.000 26.031.000 3.830.000 3.914.000
Driftsinntekter 23.013.000 19.185.000 35.718.000 15.895.000 15.249.000
Varekostnad -5.281.000 -3.631.000 -8.043.000 -3.408.000 -3.723.000
Lønninger -8.111.000 -7.425.000 -8.046.000 -6.303.000 -5.916.000
Avskrivning -671.000 -626.000 -573.000 -570.000 -490.000
Nedskrivning -104.000 0 0
Andre driftskostnader -7.371.000 -7.390.000 -5.924.000 -3.748.000 -3.742.000
Driftskostnader -21.434.000 -19.072.000 -22.690.000 -14.029.000 -13.871.000
Driftsresultat 1.579.000 113.000 13.028.000 1.866.000 1.379.000
Finansinntekter 2.576.000 2.973.000 2.745.000 2.330.000 2.365.000
Finanskostnader -92.000 -179.000 -138.000 -144.000 -125.000
Finans 2.484.000 2.794.000 2.607.000 2.186.000 2.240.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.326.000 -1.897.000 -2.536.000 -2.478.000 -1.757.000
Årsresultat 3.902.000 2.737.000 14.953.000 3.347.000 2.744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.984.000 12.415.000 12.223.000 11.918.000 12.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.793.000 1.057.000 701.000 786.000 284.000
Sum varige driftsmidler 13.777.000 13.472.000 12.924.000 12.704.000 12.553.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.117.000 71.981.000 70.236.000 52.707.000 51.027.000
Sum anleggsmidler 96.894.000 85.453.000 83.160.000 65.410.000 63.581.000
Varebeholdning 7.878.000 5.440.000 3.732.000 6.671.000 2.960.000
Kundefordringer 6.689.000 7.456.000 5.751.000 8.367.000 4.515.000
Andre fordringer 4.065.000 2.552.000 754.000 122.000 314.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.355.000 15.114.000 9.089.000 8.247.000 7.503.000
Sum omløpsmidler 20.988.000 30.562.000 19.327.000 23.408.000 15.293.000
Sum eiendeler 117.882.000 116.015.000 102.487.000 88.818.000 78.874.000
Sum opptjent egenkapital 81.455.000 79.009.000 62.581.000 50.164.000 49.295.000
Sum egenkapital 112.428.000 109.982.000 93.554.000 81.137.000 72.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.490.000 970.000 2.470.000 3.081.000 2.433.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.512.000 1.369.000 2.958.000 3.533.000 2.452.000
Leverandørgjeld 2.092.000 2.599.000 3.477.000 942.000 841.000
Betalbar skatt 651.000 705.000 875.000
Skyldig offentlige avgifter 571.000 748.000 812.000 1.490.000 832.000
Utbytte -3.326.000 -1.897.000 -2.536.000 -2.478.000 -1.757.000
Annen kortsiktig gjeld 1.279.000 1.316.000 1.036.000 1.011.000 1.289.000
Sum kortsiktig gjeld 3.943.000 4.663.000 5.975.000 4.148.000 3.836.000
Sum gjeld og egenkapital 117.883.000 116.014.000 102.487.000 88.818.000 78.873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.045.000 25.899.000 13.352.000 19.260.000 11.457.000
Likviditetsgrad 1 5.3 6.6 3.2 5 4
Likviditetsgrad 2 3.3 5.4 2.6 4 3.2
Soliditet 95.4 94.8 91.3 91.4 9
Resultatgrad 6.9 0.6 36.5 11.7 9
Rentedekningsgrad 17.2 0.6 94.4 1 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 2.7 15.4 4.7 4.7
Signatur
02.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas HøibyStyreleder65
Erik SkirstadNestleder61
Inger Hilde WaalerStyremedlem63
Iver UlvenStyremedlem43
Mona Hanekne AndersenStyremedlem53
Hans Kristian SkauVaramedlem42
Anders Olimb FlatlaVaramedlem35
Anders OppenVaramedlem60
Johan HaugsethVaramedlem41
Mikael HaakenstadVaramedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00