Bekkjarvik Eiendom AS
Juridisk navn:  Bekkjarvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55084000
Postboks 103 Fax: 55084001
5399 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 976658027
Aksjekapital: 134.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 18.07.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,41%
Resultat  
  
-17,57%
Egenkapital  
  
-3,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.308.000 12.276.000 9.879.000 9.204.000 9.361.000
Resultat: -8.934.000 -7.599.000 -11.038.000 -12.206.000 -8.611.000
Egenkapital: 8.446.000 8.739.000 15.896.000 26.594.000 7.167.000
Regnskap for Bekkjarvik Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.308.000 12.276.000 9.879.000 9.204.000 9.361.000
Driftskostnader -15.700.000 -14.086.000 -15.001.000 -15.371.000 -11.292.000
Driftsresultat -2.393.000 -1.810.000 -5.122.000 -6.166.000 -1.930.000
Finansinntekter 771.000 642.000 433.000 575.000 857.000
Finanskostnader -7.311.000 -6.431.000 -6.349.000 -6.615.000 -7.538.000
Finans -6.540.000 -5.789.000 -5.916.000 -6.040.000 -6.681.000
Resultat før skatt -8.934.000 -7.599.000 -11.038.000 -12.206.000 -8.611.000
Skattekostnad 1.933.000 1.878.000 340.000 -1.664.000 -2.040.000
Årsresultat -7.001.000 -5.720.000 -10.698.000 -13.870.000 -10.652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.673.000 176.682.000 174.898.000 168.886.000 163.087.000
Sum omløpsmidler 9.673.000 1.251.000 2.984.000 42.885.000 18.609.000
Sum eiendeler 198.346.000 177.933.000 177.882.000 211.771.000 181.696.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 8.446.000 8.739.000 15.896.000 26.594.000 7.167.000
Sum langsiktig gjeld 168.694.000 160.535.000 151.412.000 172.927.000 171.359.000
Sum kortsiktig gjeld 21.205.000 8.660.000 10.574.000 12.251.000 3.171.000
Sum gjeld og egenkapital 198.345.000 177.934.000 177.882.000 211.772.000 181.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 80.000 103.000 87.000 137.000
Andre inntekter 13.228.000 12.196.000 9.776.000 9.117.000 9.224.000
Driftsinntekter 13.308.000 12.276.000 9.879.000 9.204.000 9.361.000
Varekostnad 0 0 0 -242.000 -212.000
Lønninger -3.703.000 -3.392.000 -2.936.000 -4.199.000 -2.138.000
Avskrivning -5.846.000 -5.694.000 -5.345.000 -4.901.000 -4.610.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.151.000 -5.000.000 -6.720.000 -6.029.000 -4.332.000
Driftskostnader -15.700.000 -14.086.000 -15.001.000 -15.371.000 -11.292.000
Driftsresultat -2.393.000 -1.810.000 -5.122.000 -6.166.000 -1.930.000
Finansinntekter 771.000 642.000 433.000 575.000 857.000
Finanskostnader -7.311.000 -6.431.000 -6.349.000 -6.615.000 -7.538.000
Finans -6.540.000 -5.789.000 -5.916.000 -6.040.000 -6.681.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.001.000 -5.720.000 -10.698.000 -13.870.000 -10.652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 183.967.000 171.986.000 169.887.000 164.824.000 160.744.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.430.000 3.459.000 3.774.000 4.063.000 2.343.000
Sum varige driftsmidler 187.397.000 175.445.000 173.660.000 168.886.000 163.087.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.276.000 1.238.000 1.238.000 0 0
Sum anleggsmidler 188.673.000 176.682.000 174.898.000 168.886.000 163.087.000
Varebeholdning 0 0 0 0 38.000
Kundefordringer 402.000 343.000 987.000 428.000 381.000
Andre fordringer 9.165.000 602.000 1.807.000 41.676.000 17.408.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 306.000 191.000 781.000 782.000
Sum omløpsmidler 9.673.000 1.251.000 2.984.000 42.885.000 18.609.000
Sum eiendeler 198.346.000 177.933.000 177.882.000 211.771.000 181.696.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 8.446.000 8.739.000 15.896.000 26.594.000 7.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.838.000 2.879.000 3.320.000 3.661.000 1.997.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.429.000 5.276.000 8.610.000 5.535.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 168.694.000 160.535.000 151.412.000 172.927.000 171.359.000
Leverandørgjeld 1.095.000 1.193.000 888.000 916.000 1.036.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.613.000 595.000
Skyldig offentlige avgifter 680.000 1.383.000 243.000 287.000 621.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.001.000 808.000 833.000 901.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 21.205.000 8.660.000 10.574.000 12.251.000 3.171.000
Sum gjeld og egenkapital 198.345.000 177.934.000 177.882.000 211.772.000 181.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.532.000 -7.409.000 -7.590.000 30.634.000 15.438.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1 0.3 3.5 5.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0.3 3.5 5.9
Soliditet 4.3 4.9 8.9 12.6 3.9
Resultatgrad -14.7 -51.8 -20.6
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.8 -0.9 -0.1
Gjeldsgrad 22.5 19.4 10.2 7 24.4
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.7 -2.6 -2.6 -0.6
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2021
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Inge Andreas HalstensenStyreleder76
Alfred Ingvar HalstensenNestleder71
Asle HalstensenStyremedlem48
Christian Strand HalstensenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Halstensen Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00