Treimpregneringen Eiendom AS
Juridisk navn:  Treimpregneringen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62584440
c/o Arnt Lindstad Torggata 135B Linjevegen 47 Fax:
2317 Hamar 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 912536106
Aksjekapital: 695.457 NOK
Etableringsdato: 12.04.1935
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,12%
Resultat  
  
35,9%
Egenkapital  
  
4,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 226.000 215.000 214.000 211.000 204.000
Resultat: 106.000 78.000 94.000 112.000 70.000
Egenkapital: 1.908.000 1.826.000 1.765.000 2.215.000 2.128.000
Regnskap for Treimpregneringen Eiendom AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 226.000 215.000 214.000 211.000 204.000
Driftskostnader -121.000 -138.000 -124.000 -104.000 -136.000
Driftsresultat 106.000 77.000 90.000 106.000 68.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 4.000 5.000 3.000
Resultat før skatt 106.000 78.000 94.000 112.000 70.000
Skattekostnad -23.000 -17.000 -21.000 -25.000 -18.000
Årsresultat 82.000 61.000 73.000 87.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.734.000 1.734.000 1.734.000 1.752.000
Sum omløpsmidler 258.000 167.000 618.000 575.000 467.000
Sum eiendeler 1.992.000 1.901.000 2.352.000 2.309.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.131.000 1.070.000 1.520.000 1.433.000
Sum egenkapital 1.908.000 1.826.000 1.765.000 2.215.000 2.128.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 84.000 75.000 587.000 94.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 1.901.000 2.352.000 2.309.000 2.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 226.000 215.000 214.000 211.000 204.000
Driftsinntekter 226.000 215.000 214.000 211.000 204.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -74.000 -68.000 -88.000 -74.000 -80.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -70.000 -36.000 -30.000 -56.000
Driftskostnader -121.000 -138.000 -124.000 -104.000 -136.000
Driftsresultat 106.000 77.000 90.000 106.000 68.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 4.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -523.000 0 0
Årsresultat 82.000 61.000 73.000 87.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 17.000 17.000 17.000 34.000
Fast eiendom 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.734.000 1.734.000 1.734.000 1.752.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 5.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 257.000 162.000 617.000 575.000 467.000
Sum omløpsmidler 258.000 167.000 618.000 575.000 467.000
Sum eiendeler 1.992.000 1.901.000 2.352.000 2.309.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.131.000 1.070.000 1.520.000 1.433.000
Sum egenkapital 1.908.000 1.826.000 1.765.000 2.215.000 2.128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 14.000 11.000 8.000 5.000 0
Betalbar skatt 23.000 17.000 21.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 50.000
Utbytte -523.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 35.000 35.000 35.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 75.000 587.000 94.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 1.901.000 2.352.000 2.309.000 2.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 92.000 31.000 481.000 376.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.2 1.1 6.1 5.1
Likviditetsgrad 2 3.1 2.2 1.1 6.1 5.1
Soliditet 95.8 96.1 75.0 95.9 95.9
Resultatgrad 46.9 35.8 42.1 50.2 33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0 0
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.1 4.0 4.8 3.2
Signatur
16.11.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnt LindstadStyreleder86
Pål JohnsrudStyremedlem76
Hans Iver BørresenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Halfdan Backer As1.86 
Trofé Holding As0.76 
Johan O Helgesen As0.21 
Ringsaker Almenning0.03 
Romedal Almenning0.00 
Aksjeselskapet Lundemo Bruk0.09 
Stab Suecia As0.01 
Agito Group As0.09 
Glommen Mjøsen Skog Sa0.36 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00