Attre AS
Juridisk navn:  Attre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62429680
Leirvegen 25 Leirvegen 25 Fax: 62429681
2437 Haslemoen 2437 Haslemoen
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 870926642
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 01.02.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,14%
Resultat  
  
36,78%
Egenkapital  
  
25,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.636.000 19.863.000 18.701.000 18.093.000 18.038.000
Resultat: 967.000 707.000 1.200.000 1.584.000 701.000
Egenkapital: 3.695.000 2.940.000 2.390.000 2.469.000 1.268.000
Regnskap for Attre AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.636.000 19.863.000 18.701.000 18.093.000 18.038.000
Driftskostnader -18.658.000 -19.126.000 -17.455.000 -16.458.000 -17.269.000
Driftsresultat 977.000 739.000 1.246.000 1.636.000 768.000
Finansinntekter 18.000 10.000 9.000 7.000 1.000
Finanskostnader -28.000 -41.000 -55.000 -59.000 -68.000
Finans -10.000 -31.000 -46.000 -52.000 -67.000
Resultat før skatt 967.000 707.000 1.200.000 1.584.000 701.000
Skattekostnad -213.000 -157.000 -279.000 -383.000 -182.000
Årsresultat 755.000 550.000 921.000 1.201.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 102.000 135.000 147.000 150.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 6.728.000 5.821.000 6.362.000 5.129.000
Sum eiendeler 6.733.000 6.830.000 5.956.000 6.509.000 5.279.000
Sum opptjent egenkapital 3.395.000 2.640.000 2.090.000 2.169.000 968.000
Sum egenkapital 3.695.000 2.940.000 2.390.000 2.469.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 570.000 757.000 1.125.000 1.313.000
Sum kortsiktig gjeld 2.657.000 3.320.000 2.810.000 2.915.000 2.699.000
Sum gjeld og egenkapital 6.734.000 6.830.000 5.957.000 6.509.000 5.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.252.000 19.645.000 18.650.000 18.093.000 18.038.000
Andre inntekter 384.000 218.000 50.000 0 0
Driftsinntekter 19.636.000 19.863.000 18.701.000 18.093.000 18.038.000
Varekostnad -11.954.000 -12.112.000 -10.897.000 -9.932.000 -10.798.000
Lønninger -5.320.000 -5.536.000 -5.327.000 -5.115.000 -4.961.000
Avskrivning -25.000 -29.000 -29.000 -23.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.603.000 -1.449.000 -1.202.000 -1.388.000 -1.433.000
Driftskostnader -18.658.000 -19.126.000 -17.455.000 -16.458.000 -17.269.000
Driftsresultat 977.000 739.000 1.246.000 1.636.000 768.000
Finansinntekter 18.000 10.000 9.000 7.000 1.000
Finanskostnader -28.000 -41.000 -55.000 -59.000 -68.000
Finans -10.000 -31.000 -46.000 -52.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0
Årsresultat 755.000 550.000 921.000 1.201.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 43.000 48.000 59.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 59.000 87.000 88.000 75.000
Driftsløsøre 82.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 109.000 59.000 87.000 88.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 179.000 102.000 135.000 147.000 150.000
Varebeholdning 1.744.000 1.500.000 1.783.000 1.903.000 2.072.000
Kundefordringer 2.413.000 2.867.000 1.708.000 1.948.000 1.976.000
Andre fordringer 66.000 65.000 78.000 58.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.331.000 2.296.000 2.253.000 2.452.000 1.014.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 6.728.000 5.821.000 6.362.000 5.129.000
Sum eiendeler 6.733.000 6.830.000 5.956.000 6.509.000 5.279.000
Sum opptjent egenkapital 3.395.000 2.640.000 2.090.000 2.169.000 968.000
Sum egenkapital 3.695.000 2.940.000 2.390.000 2.469.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 570.000 757.000 1.125.000 1.313.000
Leverandørgjeld 785.000 1.630.000 944.000 932.000 1.234.000
Betalbar skatt 194.000 152.000 269.000 367.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 800.000 832.000 568.000 735.000 496.000
Utbytte 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 878.000 706.000 628.000 881.000 796.000
Sum kortsiktig gjeld 2.657.000 3.320.000 2.810.000 2.915.000 2.699.000
Sum gjeld og egenkapital 6.734.000 6.830.000 5.957.000 6.509.000 5.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.897.000 3.408.000 3.011.000 3.447.000 2.430.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 2.1 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.4 1.5 1.1
Soliditet 54.9 4 40.1 37.9 2
Resultatgrad 5.0 3.7 6.7 9 4.3
Rentedekningsgrad 34.9 1 22.7 27.7 11.3
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.5 1.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 14.8 1 21.1 25.2 14.6
Signatur
27.09.2016
FORMANNEN, ELLER FORMANNEN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM DERSOM
STYRET HAR FLERE ENN ETT MEDLEM.
Prokurister
27.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut AndersenStyreleder74
Bjørn Olav TøraasenStyremedlem74
Ingrid Høye TøraasenVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Andersen50.0074
Bjørn Olav Tøraasen50.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00