Jersin AS
Juridisk navn:  Jersin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69241000
Sundstredet 412 Jernbanegata 3 Fax: 69240039
1531 Moss 1531 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 913111575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 24.03.1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22,3%
Resultat  
  
10,5%
Egenkapital  
  
10,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 998.000 816.000 2.207.000 1.267.000 1.092.000
Resultat: 621.000 562.000 1.882.000 971.000 786.000
Egenkapital: 5.034.000 4.559.000 4.123.000 3.958.000 3.715.000
Regnskap for Jersin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 998.000 816.000 2.207.000 1.267.000 1.092.000
Driftskostnader -302.000 -204.000 -225.000 -201.000 -206.000
Driftsresultat 696.000 613.000 1.982.000 1.067.000 886.000
Finansinntekter 28.000 0 0 2.000
Finanskostnader -75.000 -79.000 -100.000 -96.000 -102.000
Finans -75.000 -51.000 -100.000 -96.000 -100.000
Resultat før skatt 621.000 562.000 1.882.000 971.000 786.000
Skattekostnad -146.000 -126.000 -418.000 -227.000 -192.000
Årsresultat 475.000 436.000 1.464.000 744.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.802.000 8.456.000 5.762.000 6.763.000 6.526.000
Sum omløpsmidler 347.000 78.000 1.605.000 731.000 508.000
Sum eiendeler 10.149.000 8.534.000 7.367.000 7.494.000 7.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.934.000 4.459.000 4.023.000 3.858.000 3.615.000
Sum egenkapital 5.034.000 4.559.000 4.123.000 3.958.000 3.715.000
Sum langsiktig gjeld 4.514.000 2.266.000 2.517.000 2.769.000 3.021.000
Sum kortsiktig gjeld 601.000 1.709.000 726.000 767.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 10.149.000 8.534.000 7.366.000 7.494.000 7.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 0 0
Andre inntekter 998.000 816.000 2.182.000 1.267.000 1.092.000
Driftsinntekter 998.000 816.000 2.207.000 1.267.000 1.092.000
Varekostnad -24.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -109.000 -70.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -134.000 -138.000 -138.000 -143.000
Driftskostnader -302.000 -204.000 -225.000 -201.000 -206.000
Driftsresultat 696.000 613.000 1.982.000 1.067.000 886.000
Finansinntekter 28.000 0 0 2.000
Finanskostnader -75.000 -79.000 -100.000 -96.000 -102.000
Finans -75.000 -51.000 -100.000 -96.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -500.000 0
Årsresultat 475.000 436.000 1.464.000 744.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.217.000 7.279.000 4.842.000 6.343.000 6.406.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 77.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.302.000 7.356.000 4.842.000 6.343.000 6.406.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.500.000 1.100.000 920.000 420.000 120.000
Sum anleggsmidler 9.802.000 8.456.000 5.762.000 6.763.000 6.526.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 71.000 56.000 0
Andre fordringer 27.000 472.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 347.000 62.000 1.506.000 203.000 484.000
Sum omløpsmidler 347.000 78.000 1.605.000 731.000 508.000
Sum eiendeler 10.149.000 8.534.000 7.367.000 7.494.000 7.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.934.000 4.459.000 4.023.000 3.858.000 3.615.000
Sum egenkapital 5.034.000 4.559.000 4.123.000 3.958.000 3.715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.514.000 2.266.000 2.517.000 2.769.000 3.021.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 33.000 29.000
Betalbar skatt 146.000 126.000 418.000 227.000 192.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 1.583.000 6.000 6.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 601.000 1.709.000 726.000 767.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 10.149.000 8.534.000 7.366.000 7.494.000 7.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -254.000 -1.631.000 879.000 -36.000 210.000
Likviditetsgrad 1 0.6 2.2 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 2.2 1 1.7
Soliditet 49.6 53.4 5 52.8 52.8
Resultatgrad 69.7 75.1 89.8 84.2 81.1
Rentedekningsgrad 9.3 7.8 19.8 11.1 8.7
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.9 7.5 26.9 14.2 12.6
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lewi SolliStyreleder63
Ivar Borge JohansenNestleder71
Berit May JohansenVaramedlem66
Jorunn EngenVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lewi Solli100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00