Gjermundsen Bilsenter AS
Juridisk navn:  Gjermundsen Bilsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33454300
Gjekstadveien 2 Gjekstadveien 2 Fax: 33454305
3218 Sandefjord 3218 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.gjermundsen.no
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 913355733
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 13.10.1965
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,16%
Resultat  
  
802,86%
Egenkapital  
  
7,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000 75.101.000
Resultat: 1.264.000 140.000 1.238.000 1.787.000 1.181.000
Egenkapital: 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000 4.114.000
Regnskap for Gjermundsen Bilsenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000 75.101.000
Driftskostnader -84.574.000 -76.932.000 -70.000.000 -79.272.000 -73.686.000
Driftsresultat 1.476.000 481.000 1.450.000 2.004.000 1.415.000
Finansinntekter 5.000 20.000 15.000 14.000 18.000
Finanskostnader -217.000 -362.000 -226.000 -232.000 -252.000
Finans -212.000 -342.000 -211.000 -218.000 -234.000
Resultat før skatt 1.264.000 140.000 1.238.000 1.787.000 1.181.000
Skattekostnad -278.000 -35.000 -303.000 -450.000 -312.000
Årsresultat 987.000 105.000 935.000 1.337.000 869.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.802.000 4.542.000 2.092.000 2.450.000 2.359.000
Sum omløpsmidler 14.411.000 13.586.000 14.673.000 15.413.000 15.253.000
Sum eiendeler 19.213.000 18.128.000 16.765.000 17.863.000 17.612.000
Sum opptjent egenkapital 5.152.000 4.765.000 4.661.000 4.526.000 3.989.000
Sum egenkapital 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000 4.114.000
Sum langsiktig gjeld 4.416.000 3.922.000 3.181.000 2.511.000 2.395.000
Sum kortsiktig gjeld 9.521.000 9.315.000 8.798.000 10.701.000 11.103.000
Sum gjeld og egenkapital 19.214.000 18.127.000 16.765.000 17.863.000 17.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.115.000 76.288.000 70.252.000 80.033.000 73.456.000
Andre inntekter 935.000 1.126.000 1.197.000 1.244.000 1.645.000
Driftsinntekter 86.050.000 77.413.000 71.450.000 81.277.000 75.101.000
Varekostnad -63.622.000 -57.480.000 -51.450.000 -60.861.000 -56.179.000
Lønninger -10.608.000 -10.184.000 -10.611.000 -10.431.000 -10.369.000
Avskrivning -1.404.000 -1.266.000 -535.000 -650.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.940.000 -8.002.000 -7.404.000 -7.330.000 -6.686.000
Driftskostnader -84.574.000 -76.932.000 -70.000.000 -79.272.000 -73.686.000
Driftsresultat 1.476.000 481.000 1.450.000 2.004.000 1.415.000
Finansinntekter 5.000 20.000 15.000 14.000 18.000
Finanskostnader -217.000 -362.000 -226.000 -232.000 -252.000
Finans -212.000 -342.000 -211.000 -218.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -800.000 -800.000 -800.000
Årsresultat 987.000 105.000 935.000 1.337.000 869.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 289.000 333.000 368.000 406.000 385.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.940.000 4.184.000 955.000 1.057.000 1.320.000
Sum varige driftsmidler 4.488.000 4.184.000 1.699.000 2.019.000 1.949.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 4.802.000 4.542.000 2.092.000 2.450.000 2.359.000
Varebeholdning 10.497.000 9.885.000 8.664.000 6.175.000 10.309.000
Kundefordringer 654.000 1.109.000 1.319.000 3.236.000 2.209.000
Andre fordringer 0 3.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.260.000 2.589.000 4.690.000 6.002.000 2.735.000
Sum omløpsmidler 14.411.000 13.586.000 14.673.000 15.413.000 15.253.000
Sum eiendeler 19.213.000 18.128.000 16.765.000 17.863.000 17.612.000
Sum opptjent egenkapital 5.152.000 4.765.000 4.661.000 4.526.000 3.989.000
Sum egenkapital 5.277.000 4.890.000 4.786.000 4.651.000 4.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 899.000 0 0 526.000
Sum langsiktig gjeld 4.416.000 3.922.000 3.181.000 2.511.000 2.395.000
Leverandørgjeld 5.625.000 5.544.000 4.954.000 3.428.000 5.434.000
Betalbar skatt 234.000 0 265.000 470.000 307.000
Skyldig offentlige avgifter 1.338.000 1.080.000 1.067.000 4.313.000 2.452.000
Utbytte -600.000 0 -800.000 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.724.000 1.792.000 1.712.000 1.690.000 1.583.000
Sum kortsiktig gjeld 9.521.000 9.315.000 8.798.000 10.701.000 11.103.000
Sum gjeld og egenkapital 19.214.000 18.127.000 16.765.000 17.863.000 17.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.890.000 4.271.000 5.875.000 4.712.000 4.150.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.7 0.9 0.4
Soliditet 27.5 2 28.5 2 23.4
Resultatgrad 1.7 0.6 2 2.5 1.9
Rentedekningsgrad 6.8 1.3 6.4 8.6 5.6
Gjeldsgrad 2.6 2.7 2.5 2.8 3.3
Total kapitalrentabilitet 7.7 2.8 8.7 11.3 8.1
Signatur
28.01.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
GJERMUNDSEN EIGIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
GJERMUNDSEN TIM GUNNAR
Prokurister
28.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt Gudbrand JessenStyreleder60
Tim Gunnar GjermundsenStyremedlem56
Gunnar GjermundsenStyremedlem45
Eigil GjermundsenStyremedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tim Gunnar Gjermundsen20.0056
Eigil Gjermundsen80.0077
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00