Sitt Invest As
Juridisk navn:  Sitt Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tone Farsund Bjørndalsstølen 47 c/o Tone Farsund Bjørndalsstølen 47 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922082944
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.01.2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -250.000
Egenkapital: 252.000
Regnskap for Sitt Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -250.000
Finans -250.000
Resultat før skatt -250.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 252.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -250.000
Finans -250.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000
Sum anleggsmidler 250.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
22.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tone FarsundStyreleder60
Ingunn Farsund FalckStyremedlem30
Torstein FarsundStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tone Farsund50.0060
INGUNN FARSUND FALCK25.0030
Torstein Farsund25.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00