Bekkjarvik Handel As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184570
Postboks 44 Bekkjarvik 70 Fax:
5399 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 922250081
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 25.01.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Hammersland Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 52.895.000
Resultat: 5.972.000
Egenkapital: 667.000
Regnskap for Bekkjarvik Handel As
Resultat 2019
Driftsinntekter 52.895.000
Driftskostnader -48.804.000
Driftsresultat 4.092.000
Finansinntekter 1.897.000
Finanskostnader -17.000
Finans 1.880.000
Resultat før skatt 5.972.000
Skattekostnad -1.134.000
Årsresultat 4.838.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.882.000
Sum omløpsmidler 8.654.000
Sum eiendeler 10.536.000
Sum opptjent egenkapital 637.000
Sum egenkapital 667.000
Sum langsiktig gjeld 103.000
Sum kortsiktig gjeld 9.765.000
Sum gjeld og egenkapital 10.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.089.000
Andre inntekter 806.000
Driftsinntekter 52.895.000
Varekostnad -36.405.000
Lønninger -6.381.000
Avskrivning -1.075.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.943.000
Driftskostnader -48.804.000
Driftsresultat 4.092.000
Finansinntekter 1.897.000
Finanskostnader -17.000
Finans 1.880.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -4.000.000
Årsresultat 4.838.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.881.000
Sum varige driftsmidler 1.881.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000
Sum anleggsmidler 1.882.000
Varebeholdning 2.510.000
Kundefordringer 282.000
Andre fordringer 2.174.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.688.000
Sum omløpsmidler 8.654.000
Sum eiendeler 10.536.000
Sum opptjent egenkapital 637.000
Sum egenkapital 667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 99.000
Sum langsiktig gjeld 103.000
Leverandørgjeld 1.512.000
Betalbar skatt 964.000
Skyldig offentlige avgifter 668.000
Utbytte -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.523.000
Sum kortsiktig gjeld 9.765.000
Sum gjeld og egenkapital 10.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.111.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 6.3
Resultatgrad 7.7
Rentedekningsgrad 240.7
Gjeldsgrad 14.8
Total kapitalrentabilitet 56.8
Signatur
21.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne DaleStyreleder76
Knut Ove DaleVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lakas Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00