Landsbykafeen As
Juridisk navn:  Landsbykafeen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stormarkvegen 4 Stormarkvegen 4 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 922431248
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 24.02.2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 915.000
Resultat: -10.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for Landsbykafeen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 915.000
Driftskostnader -923.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 122.000
Sum opptjent egenkapital -10.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 915.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 915.000
Varekostnad -397.000
Lønninger -395.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -131.000
Driftskostnader -923.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 19.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 90.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 122.000
Sum opptjent egenkapital -10.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 26.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 11.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.6
Total kapitalrentabilitet -7.4
Signatur
22.03.2019
SIGNATUR
MJELSTAD NICLAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild MjelstadStyreleder 
Astrid KamøyStyremedlem58
Niclas MjelstadStyremedlem29
Siv Tveit MjelstadStyremedlem56
Reidar Inge SkjoldenStyremedlem53
Anne Rita Engdal MjelstadStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Mjelstad100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00