Norsk Revegetering As
Juridisk navn:  Norsk Revegetering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Påls vei 7 Påls vei 7 Fax:
8008 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 922661863
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 06.03.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Rognan Revisjon AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
31,39%
Resultat  
  
47,93%
Egenkapital  
  
190,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 17.900.000 13.624.000
Resultat: 3.352.000 2.266.000
Egenkapital: 3.808.000 1.312.000
Regnskap for Norsk Revegetering As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 17.900.000 13.624.000
Driftskostnader -14.558.000 -11.357.000
Driftsresultat 3.343.000 2.266.000
Finansinntekter 15.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans 9.000 0
Resultat før skatt 3.352.000 2.266.000
Skattekostnad -738.000 -504.000
Årsresultat 2.614.000 1.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 309.000
Sum omløpsmidler 6.540.000 3.026.000
Sum eiendeler 6.729.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 3.778.000 1.282.000
Sum egenkapital 3.808.000 1.312.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 6.729.000 3.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.900.000 13.624.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 17.900.000 13.624.000
Varekostnad -7.722.000 -4.976.000
Lønninger -4.131.000 -3.806.000
Avskrivning -131.000 -249.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.574.000 -2.326.000
Driftskostnader -14.558.000 -11.357.000
Driftsresultat 3.343.000 2.266.000
Finansinntekter 15.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans 9.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -850.000
Årsresultat 2.614.000 1.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 86.000 94.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 90.000 215.000
Driftsløsøre 13.000 0
Sum varige driftsmidler 103.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 189.000 309.000
Varebeholdning 138.000 254.000
Kundefordringer 1.443.000 837.000
Andre fordringer 175.000 52.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.783.000 1.746.000
Sum omløpsmidler 6.540.000 3.026.000
Sum eiendeler 6.729.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 3.778.000 1.282.000
Sum egenkapital 3.808.000 1.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 212.000 0
Betalbar skatt 730.000 597.000
Skyldig offentlige avgifter 1.052.000 212.000
Utbytte -850.000
Annen kortsiktig gjeld 927.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 6.729.000 3.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.619.000 1.004.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4
Soliditet 56.6 39.4
Resultatgrad 18.7 16.6
Rentedekningsgrad 557.2 755.3
Gjeldsgrad 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 49.9 68.1
Signatur
22.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Robin DanielsenStyreleder51
Ole Johan Sejnæs PettersenStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Enkon As35.00 
Adleo As65.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00