Cemento As
Juridisk navn:  Cemento As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sollerudveien 50B Ola Valdris vei 10B Fax:
0283 Oslo 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922760055
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 26.04.2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50,33%
Resultat  
  
121,79%
Egenkapital  
  
10,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 5.221.000 3.473.000 1.436.000
Resultat: 39.000 -179.000 -303.000
Egenkapital: -347.000 -386.000 -273.000
Regnskap for Cemento As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 5.221.000 3.473.000 1.436.000
Driftskostnader -5.148.000 -3.619.000 -1.735.000
Driftsresultat 73.000 -147.000 -299.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -35.000 -33.000 -4000
Finans -35.000 -33.000 -5000
Resultat før skatt 39.000 -179.000 -303.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 39.000 -179.000 -303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 169.000 0
Sum omløpsmidler 360.000 465.000 4..000
Sum eiendeler 501.000 634.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -377.000 -416.000 0
Sum egenkapital -347.000 -386.000 -273.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 849.000 1.021.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 635.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.221.000 3.473.000 1.436.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.221.000 3.473.000 1.436.000
Varekostnad -1.305.000 -933.000 -460.000
Lønninger -2.033.000 -1.448.000 -838.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -9000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.782.000 -1.210.000 -428.000
Driftskostnader -5.148.000 -3.619.000 -1.735.000
Driftsresultat 73.000 -147.000 -299.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -35.000 -33.000 -4000
Finans -35.000 -33.000 -5000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 39.000 -179.000 -303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 67.000 67.000 0
Fast eiendom 131.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 74.000 102.000 131.000
Sum varige driftsmidler 74.000 102.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 141.000 169.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 99.000 107.000 23.000
Andre fordringer 2.000 1.000 1..000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 259.000 357.000 4..000
Sum omløpsmidler 360.000 465.000 4..000
Sum eiendeler 501.000 634.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -377.000 -416.000 0
Sum egenkapital -347.000 -386.000 -273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 83.000 198.000 248.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 439.000 432.000 186.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 390.000 -3000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 1.021.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 635.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -489.000 -556.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5
Soliditet -69.1 -60.8
Resultatgrad 1.4 -4.2
Rentedekningsgrad 2.1 -4.5
Gjeldsgrad -2.4 -2.6
Total kapitalrentabilitet 14.5 -23.1
Signatur
24.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse Markhus RøsslandStyreleder42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bade Consulting As10.00 
Lasse Markhus Røssland90.0042
Lasse Markhus Røssland90.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00