Byggm. Lars Woxen As
Juridisk navn:  Byggm. Lars Woxen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lars Woxen Kjenneveien 26 C/O Lars Woxen Kjenneveien 26 Fax:
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 922689172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 28.05.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ib Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 3.726.000
Resultat: 63.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for Byggm. Lars Woxen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 3.726.000
Driftskostnader -3.662.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 63.000
Skattekostnad -14.000
Årsresultat 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000
Sum omløpsmidler 754.000
Sum eiendeler 792.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 773.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.726.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.726.000
Varekostnad -1.629.000
Lønninger -1.872.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -149.000
Driftskostnader -3.662.000
Driftsresultat 63.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 38.000
Sum varige driftsmidler 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 38.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 744.000
Sum omløpsmidler 754.000
Sum eiendeler 792.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 565.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 2.4
Resultatgrad 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 40.7
Total kapitalrentabilitet 8
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars WoxenStyreleder 
Linda Irene Ranmark WoxenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Woxen100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00