Landliglykke As
Juridisk navn:  Landliglykke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åkvågveien 234 Åkvågveien 234 Fax:
4957 Risør 4957 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 922989559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 21.05.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
226,46%
Resultat  
  
136,96%
Egenkapital  
  
132,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.566.000 786.000 262.000
Resultat: 109.000 46.000 -3.000
Egenkapital: 149.000 64.000 27.000
Regnskap for Landliglykke As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.566.000 786.000 262.000
Driftskostnader -2.447.000 -716.000 -262.000
Driftsresultat 120.000 70.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -10.000 -23.000 -3.000
Finans -10.000 -23.000 -3.000
Resultat før skatt 109.000 46.000 -3.000
Skattekostnad -24.000 -10.000 0
Årsresultat 85.000 37.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 355.000 240.000 0
Sum omløpsmidler 174.000 70.000 353.000
Sum eiendeler 529.000 310.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 34.000 -3.000
Sum egenkapital 149.000 64.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 238.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 311.000 353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.566.000 786.000 262.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.566.000 786.000 262.000
Varekostnad -1.016.000 -361.000 -44.000
Lønninger -544.000 0
Avskrivning -49.000 -5.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -838.000 -350.000 -218.000
Driftskostnader -2.447.000 -716.000 -262.000
Driftsresultat 120.000 70.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -10.000 -23.000 -3.000
Finans -10.000 -23.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 85.000 37.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 210.000 0
Driftsløsøre 65.000 144.000 0
Sum varige driftsmidler 275.000 144.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 96.000 0
Sum anleggsmidler 355.000 240.000 0
Varebeholdning 48.000 0
Kundefordringer 68.000 8.000 331.000
Andre fordringer 38.000 23.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 20.000 39.000 22.000
Sum omløpsmidler 174.000 70.000 353.000
Sum eiendeler 529.000 310.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 34.000 -3.000
Sum egenkapital 149.000 64.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 9.000 0
Leverandørgjeld 174.000 39.000 45.000
Betalbar skatt 22.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 56.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 198.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 238.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 311.000 353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -194.000 -168.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 1.1
Soliditet 28.2 20.6 7.6
Resultatgrad 4.7 8.9 0
Rentedekningsgrad 12.0 3.0 0
Gjeldsgrad 2.5 3.9 12.1
Total kapitalrentabilitet 22.7 22.5 0
Signatur
28.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon RakvaagStyreleder28
Katrine PedersenStyremedlem29
Vebjørn RakvaagStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Katrine Pedersen50.0029
Haakon Rakvaag50.0028
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00