Bondegaardsferie As
Juridisk navn:  Bondegaardsferie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Spannavegen 935 Spannavegen 935 Fax:
5546 Røyksund 5546 Røyksund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 923039783
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11.06.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
68,61%
Resultat  
  
-231,11%
Egenkapital  
  
-800%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 376.000 223.000 18.000
Resultat: -149.000 -45.000 -5.000
Egenkapital: -180.000 -20.000 15.000
Regnskap for Bondegaardsferie As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 376.000 223.000 18.000
Driftskostnader -525.000 -268.000 -23.000
Driftsresultat -149.000 -45.000 -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -149.000 -45.000 -5.000
Skattekostnad -11.000 10.000 1.000
Årsresultat -160.000 -35.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 1.000
Sum omløpsmidler 168.000 14.000 14.000
Sum eiendeler 168.000 25.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -39.000 -4.000
Sum egenkapital -180.000 -20.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 348.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 168.000 25.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 226.000 223.000 18.000
Andre inntekter 150.000 0
Driftsinntekter 376.000 223.000 18.000
Varekostnad -47.000 -34.000 -1.000
Lønninger -7.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -478.000 -227.000 -22.000
Driftskostnader -525.000 -268.000 -23.000
Driftsresultat -149.000 -45.000 -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -160.000 -35.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 11.000 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 11.000 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 165.000 0
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 168.000 14.000 14.000
Sum eiendeler 168.000 25.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -39.000 -4.000
Sum egenkapital -180.000 -20.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 348.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 168.000 25.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -180.000 -31.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0
Soliditet -107.1 -80.0 1
Resultatgrad -39.6 -20.2 -27.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -2.3 0
Total kapitalrentabilitet -88.7 -180.0 -33.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ellen JacobsenStyreleder49
Morten Ingolf JacobsenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00