Lio Auto AS
Juridisk navn:  Lio Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077132
Storvegen 229 Fax: 35077077
3880 Dalen 3880 Dalen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 913955668
Aksjekapital: 570.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 04.01.1978
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
5,03%
Resultat  
  
0,71%
Egenkapital  
  
10,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.743.000 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000
Resultat: 857.000 851.000 630.000 474.000 519.000
Egenkapital: 3.811.000 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000
Regnskap for Lio Auto AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.743.000 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000
Driftskostnader -20.732.000 -19.709.000 -20.535.000 -19.704.000 -19.255.000
Driftsresultat 1.011.000 992.000 780.000 622.000 677.000
Finansinntekter 8.000 81.000 91.000 85.000 85.000
Finanskostnader -161.000 -223.000 -241.000 -233.000 -243.000
Finans -153.000 -142.000 -150.000 -148.000 -158.000
Resultat før skatt 857.000 851.000 630.000 474.000 519.000
Skattekostnad -189.000 -188.000 -141.000 -98.000 -112.000
Årsresultat 669.000 662.000 489.000 376.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.717.000 7.401.000 7.435.000 6.608.000 7.021.000
Sum omløpsmidler 3.144.000 3.337.000 3.267.000 3.664.000 3.794.000
Sum eiendeler 12.861.000 10.738.000 10.702.000 10.272.000 10.815.000
Sum opptjent egenkapital 3.241.000 2.872.000 2.410.000 2.121.000 1.895.000
Sum egenkapital 3.811.000 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000
Sum langsiktig gjeld 6.364.000 4.286.000 4.638.000 4.997.000 5.398.000
Sum kortsiktig gjeld 2.686.000 3.010.000 3.084.000 2.583.000 2.951.000
Sum gjeld og egenkapital 12.861.000 10.738.000 10.702.000 10.271.000 10.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.597.000 20.695.000 21.152.000 20.325.000 19.904.000
Andre inntekter 146.000 6.000 163.000 0 29.000
Driftsinntekter 21.743.000 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000
Varekostnad -10.083.000 -9.357.000 -9.978.000 -9.444.000 -9.489.000
Lønninger -7.409.000 -7.335.000 -7.630.000 -7.418.000 -7.194.000
Avskrivning -851.000 -837.000 -704.000 -664.000 -695.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.389.000 -2.180.000 -2.223.000 -2.178.000 -1.877.000
Driftskostnader -20.732.000 -19.709.000 -20.535.000 -19.704.000 -19.255.000
Driftsresultat 1.011.000 992.000 780.000 622.000 677.000
Finansinntekter 8.000 81.000 91.000 85.000 85.000
Finanskostnader -161.000 -223.000 -241.000 -233.000 -243.000
Finans -153.000 -142.000 -150.000 -148.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 669.000 662.000 489.000 376.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.028.000 5.499.000 5.791.000 4.920.000 5.125.000
Maskiner anlegg 397.000 609.000 661.000 891.000 1.187.000
Driftsløsøre 1.289.000 1.289.000 978.000 793.000 705.000
Sum varige driftsmidler 9.713.000 7.397.000 7.431.000 6.604.000 7.017.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 9.717.000 7.401.000 7.435.000 6.608.000 7.021.000
Varebeholdning 1.056.000 1.236.000 1.058.000 1.085.000 1.003.000
Kundefordringer 1.038.000 770.000 780.000 820.000 1.072.000
Andre fordringer 34.000 119.000 145.000 139.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.016.000 1.213.000 1.284.000 1.620.000 1.594.000
Sum omløpsmidler 3.144.000 3.337.000 3.267.000 3.664.000 3.794.000
Sum eiendeler 12.861.000 10.738.000 10.702.000 10.272.000 10.815.000
Sum opptjent egenkapital 3.241.000 2.872.000 2.410.000 2.121.000 1.895.000
Sum egenkapital 3.811.000 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 231.000 228.000 256.000 247.000 286.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.364.000 4.286.000 4.638.000 4.997.000 5.398.000
Leverandørgjeld 613.000 818.000 686.000 474.000 856.000
Betalbar skatt 186.000 216.000 132.000 137.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 643.000 838.000 919.000 892.000 877.000
Utbytte -300.000 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 945.000 939.000 1.147.000 931.000 924.000
Sum kortsiktig gjeld 2.686.000 3.010.000 3.084.000 2.583.000 2.951.000
Sum gjeld og egenkapital 12.861.000 10.738.000 10.702.000 10.271.000 10.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 458.000 327.000 183.000 1.081.000 843.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 1 0.9
Soliditet 29.6 32.1 27.8 26.2 22.8
Resultatgrad 4.6 4.8 3.7 3.1 3.4
Rentedekningsgrad 6.3 4.4 3.2 2.7 2.8
Gjeldsgrad 2.4 2.1 2.6 2.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 7.9 10.0 8.1 6.9 7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnfinn LioStyreleder68
Nils Olav LioStyremedlem51
Kjetil LioStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arnfinn Lio34.2168
Kjetil D Y Lio32.8051
Nils Olav Lio32.9851
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00