Lunnvoll As
Juridisk navn:  Lunnvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herjangen 118 Herjangen 118 Fax:
8530 Bjerkvik 8530 Bjerkvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 923111719
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.06.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,56%
Resultat  
  
-118,18%
Egenkapital  
  
-33,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 575.000 622.000 382.000
Resultat: -24.000 132.000 -44.000
Egenkapital: 48.000 72.000 86.000
Regnskap for Lunnvoll As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 575.000 622.000 382.000
Driftskostnader -589.000 -486.000 -426.000
Driftsresultat -16.000 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 0
Finans -9.000 -5.000 0
Resultat før skatt -24.000 132.000 -44.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -24.000 132.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 517.000 590.000 258.000
Sum omløpsmidler 368.000 319.000 200.000
Sum eiendeler 885.000 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -58.000 -44.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 243.000 0
Sum kortsiktig gjeld 698.000 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 909.000 458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 622.000 381.000
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 575.000 622.000 382.000
Varekostnad -163.000 -98.000 -143.000
Lønninger -2.000 -17.000 -7.000
Avskrivning -129.000 -148.000 -33.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -295.000 -223.000 -243.000
Driftskostnader -589.000 -486.000 -426.000
Driftsresultat -16.000 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 0
Finans -9.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -24.000 132.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 517.000 590.000 258.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 517.000 590.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 517.000 590.000 258.000
Varebeholdning 156.000 178.000 117.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 17.000 139.000 29.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 195.000 3.000 54.000
Sum omløpsmidler 368.000 319.000 200.000
Sum eiendeler 885.000 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -58.000 -44.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 139.000 243.000 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 697.000 592.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 909.000 458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -330.000 -275.000 -172.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2
Soliditet 5.4 7.9 18.8
Resultatgrad -2.8 22.0 -11.5
Rentedekningsgrad -1.8 27.4
Gjeldsgrad 17.4 11.6 4.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 15.1 -9.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roald Henry KristensenStyreleder63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roald Henry Kristensen100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00