Sommarøybuen As
Juridisk navn:  Sommarøybuen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77640233
Nordvegen 65 Nordvegen 65 Fax: 77643145
9110 Sommarøy 9110 Sommarøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 963455275
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nor Regnskap Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,88%
Resultat  
  
-43,09%
Egenkapital  
  
4,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.103.000 2.749.000 2.571.000 2.642.000 2.247.000
Resultat: 276.000 485.000 297.000 336.000 262.000
Egenkapital: 3.032.000 2.896.000 2.508.000 2.773.000 2.511.000
Regnskap for Sommarøybuen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.103.000 2.749.000 2.571.000 2.642.000 2.247.000
Driftskostnader -2.599.000 -2.219.000 -2.232.000 -2.256.000 -1.929.000
Driftsresultat 504.000 530.000 340.000 385.000 318.000
Finansinntekter -191.000 7.000 7.000 7.000 10.000
Finanskostnader -36.000 -52.000 -51.000 -56.000 -66.000
Finans -227.000 -45.000 -44.000 -49.000 -56.000
Resultat før skatt 276.000 485.000 297.000 336.000 262.000
Skattekostnad -88.000 -97.000 -62.000 -73.000 -57.000
Årsresultat 188.000 388.000 235.000 262.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.664.000 2.821.000 3.085.000 3.388.000 3.758.000
Sum omløpsmidler 1.997.000 2.035.000 1.672.000 1.946.000 1.602.000
Sum eiendeler 4.661.000 4.856.000 4.757.000 5.334.000 5.360.000
Sum opptjent egenkapital 2.932.000 2.796.000 2.408.000 2.173.000 1.911.000
Sum egenkapital 3.032.000 2.896.000 2.508.000 2.773.000 2.511.000
Sum langsiktig gjeld 1.284.000 1.612.000 1.899.000 2.228.000 2.548.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 349.000 351.000 333.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 4.661.000 4.857.000 4.758.000 5.334.000 5.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.070.000 2.687.000 2.571.000 2.478.000 2.171.000
Andre inntekter 33.000 62.000 0 164.000 75.000
Driftsinntekter 3.103.000 2.749.000 2.571.000 2.642.000 2.247.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.535.000 -1.323.000 -1.317.000 -1.241.000 -1.073.000
Avskrivning -451.000 -357.000 -420.000 -413.000 -434.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -613.000 -539.000 -495.000 -602.000 -422.000
Driftskostnader -2.599.000 -2.219.000 -2.232.000 -2.256.000 -1.929.000
Driftsresultat 504.000 530.000 340.000 385.000 318.000
Finansinntekter -191.000 7.000 7.000 7.000 10.000
Finanskostnader -36.000 -52.000 -51.000 -56.000 -66.000
Finans -227.000 -45.000 -44.000 -49.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 388.000 235.000 262.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 300.000 335.000 370.000 405.000 440.000
Fast eiendom 909.000 873.000 905.000 936.000 968.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 448.000 0 159.000 149.000 181.000
Sum varige driftsmidler 2.364.000 2.486.000 2.715.000 2.983.000 3.318.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.664.000 2.821.000 3.085.000 3.388.000 3.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 38.000 0 32.000 24.000
Andre fordringer 0 0 20.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.979.000 1.998.000 1.672.000 1.894.000 1.538.000
Sum omløpsmidler 1.997.000 2.035.000 1.672.000 1.946.000 1.602.000
Sum eiendeler 4.661.000 4.856.000 4.757.000 5.334.000 5.360.000
Sum opptjent egenkapital 2.932.000 2.796.000 2.408.000 2.173.000 1.911.000
Sum egenkapital 3.032.000 2.896.000 2.508.000 2.773.000 2.511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 84.000 145.000 166.000 228.000 281.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.284.000 1.612.000 1.899.000 2.228.000 2.548.000
Leverandørgjeld 22.000 2.000 3.000 37.000 -2.000
Betalbar skatt 146.000 129.000 124.000 127.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 170.000 172.000 155.000 171.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 48.000 52.000 15.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 349.000 351.000 333.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 4.661.000 4.857.000 4.758.000 5.334.000 5.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.652.000 1.686.000 1.321.000 1.613.000 1.300.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.8 4.8 5.8 5.3
Likviditetsgrad 2 5.8 5.8 4.8 5.8 5.3
Soliditet 65.1 59.6 52.7 5 46.8
Resultatgrad 16.2 19.3 13.2 14.6 14.2
Rentedekningsgrad 14.0 10.2 6.7 6.9 4.8
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 11.1 7.3 7.3 6.1
Signatur
30.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Johnny LøsethStyreleder59
Anita Henie LøsethStyremedlem59
Henry Oskar SolbakkenVaramedlem85
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anita Henie Løseth49.0059
Johnny Løseth51.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00