Stasjonsdrift Saleem As
Juridisk navn:  Stasjonsdrift Saleem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63986660
Åsmosvingen 12 Åsmosvingen 12 Fax:
2052 Jessheim 2052 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 923357203
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 07.07.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
251,36%
Resultat  
  
2502,56%
Egenkapital  
  
4940%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 11.233.000 3.197.000
Resultat: 937.000 -39.000
Egenkapital: 726.000 -15.000
Regnskap for Stasjonsdrift Saleem As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 11.233.000 3.197.000
Driftskostnader -10.296.000 -3.236.000
Driftsresultat 937.000 -40.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 937.000 -39.000
Skattekostnad -196.000 0
Årsresultat 741.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.705.000 1.546.000
Sum eiendeler 1.705.000 1.546.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 -39.000
Sum egenkapital 726.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 979.000 1.561.000
Sum gjeld og egenkapital 1.705.000 1.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.100.000 3.163.000
Andre inntekter 133.000 34.000
Driftsinntekter 11.233.000 3.197.000
Varekostnad -6.249.000 -1.730.000
Lønninger -2.408.000 -996.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.639.000 -510.000
Driftskostnader -10.296.000 -3.236.000
Driftsresultat 937.000 -40.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 741.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 252.000 371.000
Kundefordringer 11.000 32.000
Andre fordringer 28.000 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.414.000 1.122.000
Sum omløpsmidler 1.705.000 1.546.000
Sum eiendeler 1.705.000 1.546.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 -39.000
Sum egenkapital 726.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 258.000 835.000
Betalbar skatt 196.000 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 288.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 1.561.000
Sum gjeld og egenkapital 1.705.000 1.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 726.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8
Soliditet 42.6
Resultatgrad 8.3 -1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 -104.1
Total kapitalrentabilitet 55.0 -2.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aqil SaleemStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aqil Saleem100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00