Skarstaul AS
Juridisk navn:  Skarstaul AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35095162
c/o Tor Nicolaysen Hafallbrekka 5 c/o Tor Nicolaysen Hafallbrekka 5 Fax:
3237 Sandefjord 3237 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 966106123
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 31.12.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,55%
Resultat  
  
17983,33%
Egenkapital  
  
334,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.816.000 2.668.000 2.371.000 2.548.000 3.102.000
Resultat: 2.146.000 -12.000 104.000 97.000 230.000
Egenkapital: 1.914.000 441.000 399.000 323.000 254.000
Regnskap for Skarstaul AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.816.000 2.668.000 2.371.000 2.548.000 3.102.000
Driftskostnader -656.000 -2.629.000 -2.229.000 -2.413.000 -2.812.000
Driftsresultat 2.159.000 40.000 142.000 135.000 289.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -52.000 -37.000 -38.000 -61.000
Finans -13.000 -52.000 -37.000 -38.000 -60.000
Resultat før skatt 2.146.000 -12.000 104.000 97.000 230.000
Skattekostnad -472.000 3.000 -27.000 -29.000 -55.000
Årsresultat 1.673.000 -10.000 77.000 68.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 775.000 785.000 943.000 1.114.000
Sum omløpsmidler 2.574.000 94.000 83.000 83.000 110.000
Sum eiendeler 2.628.000 869.000 868.000 1.026.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 341.000 299.000 223.000 154.000
Sum egenkapital 1.914.000 441.000 399.000 323.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 407.000 18.000 72.000 124.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 410.000 396.000 579.000 785.000
Sum gjeld og egenkapital 2.627.000 869.000 867.000 1.026.000 1.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 313.000 2.551.000 2.360.000 2.548.000 3.102.000
Andre inntekter 2.503.000 117.000 11.000 0 0
Driftsinntekter 2.816.000 2.668.000 2.371.000 2.548.000 3.102.000
Varekostnad -32.000 -589.000 -575.000 -664.000 -790.000
Lønninger -218.000 -712.000 -573.000 -594.000 -976.000
Avskrivning -149.000 -175.000 -175.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -1.179.000 -906.000 -980.000 -871.000
Driftskostnader -656.000 -2.629.000 -2.229.000 -2.413.000 -2.812.000
Driftsresultat 2.159.000 40.000 142.000 135.000 289.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -52.000 -37.000 -38.000 -61.000
Finans -13.000 -52.000 -37.000 -38.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.673.000 -10.000 77.000 68.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 23.000 4.000 0
Fast eiendom 554.000 597.000 639.000 681.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 141.000 162.000 295.000 428.000
Sum varige driftsmidler 696.000 759.000 934.000 1.110.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 54.000 3.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 54.000 775.000 785.000 943.000 1.114.000
Varebeholdning 36.000 28.000 32.000 31.000
Kundefordringer 6.000 8.000 13.000 7.000
Andre fordringer 381.000 51.000 39.000 33.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.186.000 6.000 8.000 6.000 22.000
Sum omløpsmidler 2.574.000 94.000 83.000 83.000 110.000
Sum eiendeler 2.628.000 869.000 868.000 1.026.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 341.000 299.000 223.000 154.000
Sum egenkapital 1.914.000 441.000 399.000 323.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 407.000 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 153.000 56.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 407.000 18.000 72.000 124.000 185.000
Leverandørgjeld 50.000 126.000 179.000 178.000 105.000
Betalbar skatt 39.000 46.000 45.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 -3.000 -15.000 91.000 58.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 142.000 33.000 210.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 410.000 396.000 579.000 785.000
Sum gjeld og egenkapital 2.627.000 869.000 867.000 1.026.000 1.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.268.000 -316.000 -313.000 -496.000 -675.000
Likviditetsgrad 1 8.4 0.2 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 8.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 72.9 50.7 4 31.5 20.8
Resultatgrad 76.7 1.5 6 5.3 9.3
Rentedekningsgrad 166.1 0.8 3.8 3.6 4.7
Gjeldsgrad 0.4 1.0 1.2 2.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 82.2 4.6 16.4 13.2 23.7
Signatur
25.11.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor NicolaysenStyreleder71
Inger NicolaysenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Nicolaysen100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00