Definer As
Juridisk navn:  Definer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 924201967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.11.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-316,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 87.000 0
Resultat: -76.000 0
Egenkapital: -52.000 24.000
Regnskap for Definer As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 87.000 0
Driftskostnader -163.000 0
Driftsresultat -76.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -76.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat -76.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 7.000 30.000
Sum eiendeler 7.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 0
Andre inntekter 6.000 0
Driftsinntekter 87.000 0
Varekostnad 0
Lønninger -103.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -60.000 0
Driftskostnader -163.000 0
Driftsresultat -76.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -76.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000 30.000
Sum omløpsmidler 7.000 30.000
Sum eiendeler 7.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 37.000 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 5
Likviditetsgrad 2 0.1 5
Soliditet -742.9 8
Resultatgrad -87.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.085.7 0
Signatur
14.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sveinung HovlandStyreleder43
Tormod BjånesøyStyremedlem45
Sissel FagerbakkeStyremedlem46
Hanne Blix LundøStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Defacto Holding As50.00 
Fager Event As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00