Moss Blikkenslagerverksted As
Juridisk navn:  Moss Blikkenslagerverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1099 Øisteins gate 10 Fax:
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 924421290
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.12.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9,71%
Resultat  
  
6700%
Egenkapital  
  
170,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 2.079.000 1.895.000
Resultat: 68.000 1.000
Egenkapital: 84.000 31.000
Regnskap for Moss Blikkenslagerverksted As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 2.079.000 1.895.000
Driftskostnader -2.010.000 -1.894.000
Driftsresultat 69.000 1.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 68.000 1.000
Skattekostnad -15.000
Årsresultat 53.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 47.000
Sum omløpsmidler 529.000 410.000
Sum eiendeler 575.000 457.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 1.000
Sum egenkapital 84.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.064.000 1.895.000
Andre inntekter 15.000
Driftsinntekter 2.079.000 1.895.000
Varekostnad -604.000 -584.000
Lønninger -682.000 -784.000
Avskrivning -10.000 -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -714.000 -521.000
Driftskostnader -2.010.000 -1.894.000
Driftsresultat 69.000 1.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 53.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 37.000 47.000
Sum varige driftsmidler 37.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000
Sum anleggsmidler 46.000 47.000
Varebeholdning 255.000
Kundefordringer 7.000 230.000
Andre fordringer 114.000
Sum investeringer
Kasse, bank 153.000 180.000
Sum omløpsmidler 529.000 410.000
Sum eiendeler 575.000 457.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 1.000
Sum egenkapital 84.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 81.000 148.000
Betalbar skatt 13.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 105.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 331.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.0
Soliditet 14.6 6.8
Resultatgrad 3.3 0.1
Rentedekningsgrad 69.0
Gjeldsgrad 5.8 13.7
Total kapitalrentabilitet 12.0 0.2
Signatur
26.04.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bertil KnudsenStyreleder63
Jørgen Mediaa KnudsenStyremedlem30
Kristoffer AskautrudStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Askautrud Holding As10.00 
Eiendom & Utviklingspartner As90.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00