Nasta AS
Juridisk navn:  Nasta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33132600
Postboks 2100 Bommestadmoa 8 Fax: 33114552
3255 Larvik 3270 Larvik
Fylke: Kommune: www.nasta.no
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 914523621
Aksjekapital: 1.465.000 NOK
Antall ansatte: 189
Etableringsdato: 06.12.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,42%
Resultat  
  
16,87%
Egenkapital  
  
7,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000 900.749.000
Resultat: 47.792.000 40.893.000 41.941.000 43.263.000 28.886.000
Egenkapital: 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000 103.842.000
Regnskap for Nasta AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000 900.749.000
Driftskostnader -1.130.596.000 -1.088.547.000 -1.146.239.000 -975.601.000 -870.704.000
Driftsresultat 49.635.000 41.743.000 41.192.000 43.737.000 30.045.000
Finansinntekter 1.164.000 1.885.000 2.104.000 1.099.000 238.000
Finanskostnader -3.007.000 -2.734.000 -1.354.000 -1.573.000 -1.397.000
Finans -1.843.000 -849.000 750.000 -474.000 -1.159.000
Resultat før skatt 47.792.000 40.893.000 41.941.000 43.263.000 28.886.000
Skattekostnad -10.323.000 -8.860.000 -9.699.000 -10.299.000 -7.571.000
Årsresultat 37.469.000 32.033.000 32.242.000 32.964.000 21.315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.822.000 46.002.000 38.356.000 42.221.000 39.837.000
Sum omløpsmidler 517.633.000 567.502.000 478.214.000 449.315.000 412.014.000
Sum eiendeler 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000 451.851.000
Sum opptjent egenkapital 181.086.000 168.617.000 136.584.000 126.342.000 102.377.000
Sum egenkapital 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000 103.842.000
Sum langsiktig gjeld 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 370.104.000 429.622.000 367.121.000 353.729.000 338.008.000
Sum gjeld og egenkapital 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000 451.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.177.248.000 1.128.481.000 1.185.235.000 1.018.676.000 899.915.000
Andre inntekter 2.983.000 1.811.000 2.195.000 661.000 835.000
Driftsinntekter 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000 900.749.000
Varekostnad -906.642.000 -855.273.000 -924.373.000 -784.245.000 -702.956.000
Lønninger -148.329.000 -154.509.000 -142.523.000 -127.092.000 -114.533.000
Avskrivning -9.780.000 -9.063.000 -7.776.000 -8.499.000 -7.786.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.845.000 -69.702.000 -71.567.000 -55.765.000 -45.429.000
Driftskostnader -1.130.596.000 -1.088.547.000 -1.146.239.000 -975.601.000 -870.704.000
Driftsresultat 49.635.000 41.743.000 41.192.000 43.737.000 30.045.000
Finansinntekter 1.164.000 1.885.000 2.104.000 1.099.000 238.000
Finanskostnader -3.007.000 -2.734.000 -1.354.000 -1.573.000 -1.397.000
Finans -1.843.000 -849.000 750.000 -474.000 -1.159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -25.000.000 0 -22.000.000 -9.000.000 0
Årsresultat 37.469.000 32.033.000 32.242.000 32.964.000 21.315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.981.000 9.209.000 6.458.000 6.488.000 6.317.000
Fast eiendom 1.292.000 1.376.000 619.000 611.000 1.921.000
Maskiner anlegg 1.676.000 868.000 0 0 14.577.000
Driftsløsøre 27.585.000 29.259.000 25.990.000 25.317.000 12.506.000
Sum varige driftsmidler 30.552.000 31.503.000 26.609.000 25.929.000 29.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.289.000 5.289.000 5.289.000 9.804.000 4.515.000
Sum anleggsmidler 46.822.000 46.002.000 38.356.000 42.221.000 39.837.000
Varebeholdning 434.873.000 471.093.000 386.690.000 382.447.000 331.879.000
Kundefordringer 45.775.000 67.869.000 68.330.000 47.986.000 66.386.000
Andre fordringer 25.264.000 17.408.000 13.164.000 11.919.000 6.686.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.721.000 11.131.000 10.030.000 6.963.000 7.063.000
Sum omløpsmidler 517.633.000 567.502.000 478.214.000 449.315.000 412.014.000
Sum eiendeler 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000 451.851.000
Sum opptjent egenkapital 181.086.000 168.617.000 136.584.000 126.342.000 102.377.000
Sum egenkapital 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000 103.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000 10.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 147.319.000 166.495.000 68.626.000 75.746.000 76.724.000
Sum langsiktig gjeld 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000 10.000.000
Leverandørgjeld 123.056.000 186.696.000 197.886.000 202.029.000 215.122.000
Betalbar skatt 12.094.000 11.612.000 9.668.000 9.452.000 6.666.000
Skyldig offentlige avgifter 35.048.000 37.497.000 36.448.000 29.016.000 15.661.000
Utbytte -25.000.000 0 -22.000.000 -9.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 52.586.000 27.322.000 54.493.000 37.486.000 23.835.000
Sum kortsiktig gjeld 370.104.000 429.622.000 367.121.000 353.729.000 338.008.000
Sum gjeld og egenkapital 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000 451.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.529.000 137.880.000 111.093.000 95.586.000 74.006.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 32.3 27.7 26.7 2 2
Resultatgrad 4.2 3.7 3.5 4.3 3.3
Rentedekningsgrad 16.5 15.3 30.4 27.8 21.5
Gjeldsgrad 2.1 2.6 2.7 2.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 9.0 7.1 8.4 9.1 6.7
Signatur
10.06.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2021
Daglig leder eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars NæssStyreleder69
Fredrik RøedStyremedlem52
Finn Erik RøedStyremedlem62
Tor Ingvald BergeStyremedlem61
Knut Kristian GaardeStyremedlem61
Ivar EkenesStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sørenco As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00