Nordås Legesenter As
Juridisk navn:  Nordås Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søråshøgda 9 Søråshøgda 9 Fax:
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 924851643
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 17.03.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Controller Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
71,12%
Resultat  
  
34,8%
Egenkapital  
  
100,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 3.982.000 2.327.000
Resultat: 461.000 342.000
Egenkapital: 715.000 356.000
Regnskap for Nordås Legesenter As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 3.982.000 2.327.000
Driftskostnader -3.506.000 -1.966.000
Driftsresultat 477.000 362.000
Finansinntekter
Finanskostnader -17.000 -19.000
Finans -17.000 -19.000
Resultat før skatt 461.000 342.000
Skattekostnad -101.000 -73.000
Årsresultat 359.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 311.000
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.403.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 256.000
Sum egenkapital 715.000 356.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 642.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.982.000 2.327.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.982.000 2.327.000
Varekostnad -333.000 -403.000
Lønninger -1.487.000 -755.000
Avskrivning -85.000 -38.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.601.000 -770.000
Driftskostnader -3.506.000 -1.966.000
Driftsresultat 477.000 362.000
Finansinntekter
Finanskostnader -17.000 -19.000
Finans -17.000 -19.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 359.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 226.000 311.000
Sum varige driftsmidler 226.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 226.000 311.000
Varebeholdning
Kundefordringer 221.000 58.000
Andre fordringer 263.000 254.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.124.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.403.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.714.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 256.000
Sum egenkapital 715.000 356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 8.000 642.000
Leverandørgjeld 346.000 330.000
Betalbar skatt 107.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 79.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 552.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 1.111.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 497.000 687.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 1.4 2.0
Soliditet 39.0 20.8
Resultatgrad 12.0 15.6
Rentedekningsgrad 28.1 19.1
Gjeldsgrad 1.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 26.0 21.1
Signatur
23.09.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tord Christian OlsenStyreleder53
Bernt-Olaf Lian FlemStyremedlem47
Andreas Tufteland KrokenStyremedlem34
Kim Erik Kongsvik SundalStyremedlem46
Sten Arve Wegner LønningStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Andreas Tufteland Kroken20.0034
Tord Christian Olsen20.0053
Bernt-Olaf Lian Flem20.0047
Kim Erik Kongsvik Sundal20.0046
Sten Arve Wegner Lønning20.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00