Dr. Irfan Legeselskap As
Juridisk navn:  Dr. Irfan Legeselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Cort Piil-Smauet 7 Cort Piil-Smauet 7 Fax:
5005 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925322253
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 29.06.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stavanger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
294,34%
Resultat  
  
501,17%
Egenkapital  
  
1945,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 3.624.000 919.000
Resultat: 1.027.000 -256.000
Egenkapital: 900.000 44.000
Regnskap for Dr. Irfan Legeselskap As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 3.624.000 919.000
Driftskostnader -2.598.000 -1.165.000
Driftsresultat 1.027.000 -248.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Resultat før skatt 1.027.000 -256.000
Skattekostnad -171.000
Årsresultat 856.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.726.000 1.820.000
Sum omløpsmidler 297.000 213.000
Sum eiendeler 5.023.000 2.033.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 -256.000
Sum egenkapital 900.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 3.640.000 1.801.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 5.023.000 2.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 725.000 265.000
Andre inntekter 2.899.000 654.000
Driftsinntekter 3.624.000 919.000
Varekostnad
Lønninger -1.522.000 -767.000
Avskrivning -159.000 -77.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -917.000 -321.000
Driftskostnader -2.598.000 -1.165.000
Driftsresultat 1.027.000 -248.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 856.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 748.000 836.000
Sum Immatrielle midler 748.000 836.000
Fast eiendom 3.065.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 675.000 746.000
Sum varige driftsmidler 3.740.000 746.000
Sum finansielle anleggsmidler 238.000 238.000
Sum anleggsmidler 4.726.000 1.820.000
Varebeholdning
Kundefordringer 193.000 161.000
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer
Kasse, bank 88.000 52.000
Sum omløpsmidler 297.000 213.000
Sum eiendeler 5.023.000 2.033.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 -256.000
Sum egenkapital 900.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 3.640.000 1.801.000
Leverandørgjeld 4.000 2.000
Betalbar skatt 90.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 68.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 300.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 5.023.000 2.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -186.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1
Soliditet 17.9 2.2
Resultatgrad 28.3 -27.0
Rentedekningsgrad -31.0
Gjeldsgrad 4.6 45.2
Total kapitalrentabilitet 20.4 -12.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Irfan Sharif ShakooriStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Irfan Sharif Shakoori100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00