Nordic Records Norway AS
Juridisk navn:  Nordic Records Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22350300
Maridalsveien 91 Maridalsveien 91 Fax: 23105301
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune: www.nordicrecords.net
Oslo Oslo
Org.nr: 971082178
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 16.08.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Andre Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,16%
Resultat  
  
157,53%
Egenkapital  
  
12,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 544.000 556.000 907.000 690.000 541.000
Resultat: 42.000 -73.000 10.000 90.000 3.000
Egenkapital: -222.000 -255.000 -198.000 -204.000 -272.000
Regnskap for Nordic Records Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 544.000 556.000 907.000 690.000 541.000
Driftskostnader -501.000 -628.000 -896.000 -600.000 -539.000
Driftsresultat 43.000 -72.000 12.000 90.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 42.000 -73.000 10.000 90.000 3.000
Skattekostnad -9.000 16.000 -4.000 -22.000 -2.000
Årsresultat 33.000 -57.000 6.000 68.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 33.000 17.000 30.000 29.000
Sum omløpsmidler 234.000 218.000 401.000 227.000 156.000
Sum eiendeler 258.000 251.000 418.000 257.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -324.000 -357.000 -300.000 -306.000 -374.000
Sum egenkapital -222.000 -255.000 -198.000 -204.000 -272.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 480.000 506.000 616.000 462.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 251.000 418.000 258.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 544.000 466.000 727.000 690.000 541.000
Andre inntekter 90.000 180.000 0 0
Driftsinntekter 544.000 556.000 907.000 690.000 541.000
Varekostnad -207.000 -280.000 -526.000 -358.000 -236.000
Lønninger -5.000 -3.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -348.000 -361.000 -239.000 -290.000
Driftskostnader -501.000 -628.000 -896.000 -600.000 -539.000
Driftsresultat 43.000 -72.000 12.000 90.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 -57.000 6.000 68.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 33.000 17.000 21.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 0
Sum anleggsmidler 24.000 33.000 17.000 30.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 29.000 61.000 102.000 22.000 16.000
Andre fordringer 0 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 205.000 157.000 299.000 198.000 140.000
Sum omløpsmidler 234.000 218.000 401.000 227.000 156.000
Sum eiendeler 258.000 251.000 418.000 257.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -324.000 -357.000 -300.000 -306.000 -374.000
Sum egenkapital -222.000 -255.000 -198.000 -204.000 -272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 125.000 0 0
Betalbar skatt 14.000 0 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 -7.000 3.000 40.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 461.000 488.000 408.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 506.000 616.000 462.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 251.000 418.000 258.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -246.000 -288.000 -215.000 -235.000 -301.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.7 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.7 0.5 0.3
Soliditet -86.0 -101.6 -47.4 -79.1
Resultatgrad 7.9 -12.9 1.3 1 0.4
Rentedekningsgrad -72.0 1
Gjeldsgrad -2.2 -2.0 -3.1 -2.3 -1.7
Total kapitalrentabilitet 16.7 -28.7 2.9 34.9 1.1
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor EriksenStyreleder67
Thomas Fredrik MüllerStyremedlem54
Anne-Lise EriksenVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fredrik Müller20.0079
Thomas Fredrik Müller40.0054
Tor Eriksen40.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00