Maskinbutikk As
Juridisk navn:  Maskinbutikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37037700
Bjørumsvegen 38 Bjørumsvegen 38 Fax: 37037701
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune: www.tosalg.no
Agder Froland
Org.nr: 971506857
Aksjekapital: 303.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 21.11.1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: agder miljø holding as
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
52,06%
Resultat  
  
111,29%
Egenkapital  
  
25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.290.000 3.479.000 4.879.000 4.894.000 4.673.000
Resultat: 14.000 -124.000 119.000 148.000 76.000
Egenkapital: 55.000 44.000 -338.000 -457.000 -605.000
Regnskap for Maskinbutikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.290.000 3.479.000 4.879.000 4.894.000 4.673.000
Driftskostnader -5.221.000 -3.550.000 -4.704.000 -4.677.000 -4.551.000
Driftsresultat 69.000 -71.000 175.000 216.000 123.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 24.000
Finanskostnader -57.000 -55.000 -56.000 -68.000 -72.000
Finans -55.000 -53.000 -55.000 -67.000 -48.000
Resultat før skatt 14.000 -124.000 119.000 148.000 76.000
Skattekostnad -3.000 238.000 0 0 0
Årsresultat 11.000 115.000 119.000 148.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 361.000 84.000 115.000 196.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 1.370.000 852.000 891.000 1.373.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.731.000 936.000 1.006.000 1.569.000
Sum opptjent egenkapital -512.000 -523.000 -638.000 -757.000 -905.000
Sum egenkapital 55.000 44.000 -338.000 -457.000 -605.000
Sum langsiktig gjeld 832.000 967.000 395.000 670.000 932.000
Sum kortsiktig gjeld 987.000 719.000 879.000 793.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.730.000 936.000 1.006.000 1.568.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.250.000 3.421.000 4.867.000 4.894.000 4.645.000
Andre inntekter 40.000 57.000 12.000 0 28.000
Driftsinntekter 5.290.000 3.479.000 4.879.000 4.894.000 4.673.000
Varekostnad -3.120.000 -2.149.000 -3.158.000 -3.171.000 -3.064.000
Lønninger -1.061.000 -578.000 -763.000 -734.000 -665.000
Avskrivning -33.000 -26.000 -30.000 -80.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.007.000 -797.000 -753.000 -692.000 -743.000
Driftskostnader -5.221.000 -3.550.000 -4.704.000 -4.677.000 -4.551.000
Driftsresultat 69.000 -71.000 175.000 216.000 123.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 24.000
Finanskostnader -57.000 -55.000 -56.000 -68.000 -72.000
Finans -55.000 -53.000 -55.000 -67.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 115.000 119.000 148.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.000 238.000 0 7.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 122.000 84.000 108.000 176.000
Sum varige driftsmidler 89.000 122.000 84.000 108.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 324.000 361.000 84.000 115.000 196.000
Varebeholdning 1.118.000 988.000 476.000 498.000 961.000
Kundefordringer 320.000 140.000 304.000 331.000 343.000
Andre fordringer 62.000 198.000 50.000 41.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 44.000 21.000 21.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 1.370.000 852.000 891.000 1.373.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.731.000 936.000 1.006.000 1.569.000
Sum opptjent egenkapital -512.000 -523.000 -638.000 -757.000 -905.000
Sum egenkapital 55.000 44.000 -338.000 -457.000 -605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 160.000 117.000 468.000 474.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 832.000 967.000 395.000 670.000 932.000
Leverandørgjeld 540.000 494.000 239.000 126.000 534.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 35.000 84.000 97.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 73.000 88.000 96.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 987.000 719.000 879.000 793.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.730.000 936.000 1.006.000 1.568.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 562.000 651.000 -27.000 98.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Soliditet 2.9 2.5 -36.1 -45.4 -38.6
Resultatgrad 1.3 3.6 4.4 2.6
Rentedekningsgrad 1.2 -1.3 3.1 3.2 1.7
Gjeldsgrad 33.1 38.3 -3.8 -3.2 -3.6
Total kapitalrentabilitet 3.8 18.8 21.6 9.4
Signatur
02.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thom AndersenStyreleder41
Sigbjørn LauvrakStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thom Andersen Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00