Eiendom 8 As
Juridisk navn:  Eiendom 8 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dahls vei 8 Dahls vei 8 Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 926383000
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 07.12.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 529.000
Resultat: -488.000
Egenkapital: 1.541.000
Regnskap for Eiendom 8 As
Resultat 2021
Driftsinntekter 529.000
Driftskostnader -733.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter
Finanskostnader -285.000
Finans -285.000
Resultat før skatt -488.000
Skattekostnad
Årsresultat -488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.854.000
Sum omløpsmidler 127.000
Sum eiendeler 10.981.000
Sum opptjent egenkapital -488.000
Sum egenkapital 1.541.000
Sum langsiktig gjeld 5.905.000
Sum kortsiktig gjeld 3.534.000
Sum gjeld og egenkapital 10.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 529.000
Driftsinntekter 529.000
Varekostnad -1.000
Lønninger
Avskrivning -479.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -253.000
Driftskostnader -733.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter
Finanskostnader -285.000
Finans -285.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -488.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 9.111.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 1.743.000
Sum varige driftsmidler 10.854.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 10.854.000
Varebeholdning
Kundefordringer 18.000
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer
Kasse, bank 105.000
Sum omløpsmidler 127.000
Sum eiendeler 10.981.000
Sum opptjent egenkapital -488.000
Sum egenkapital 1.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 5.905.000
Leverandørgjeld 17.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 3.517.000
Sum kortsiktig gjeld 3.534.000
Sum gjeld og egenkapital 10.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.407.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 14.0
Resultatgrad -38.4
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 6.1
Total kapitalrentabilitet -1.8
Signatur
01.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Maj Elin StoreideStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00