Stiftelsen Ds Hansteen
Juridisk navn:  Stiftelsen Ds Hansteen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41501606
Havnegata 12 c/o Trondhjems Sjøfartsmuseum Kjøpmannsgata 75 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune: www.hansteen.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 975377253
Aksjekapital: 8.110.425 NOK
Etableringsdato: 19.12.1986
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-65%
Egenkapital  
  
0,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.000 50.000 50.000 50.000 246.000
Resultat: 7.000 20.000 -220.000 -3.811.000 -26.000
Egenkapital: 1.702.000 1.696.000 1.676.000 1.896.000 5.707.000
Regnskap for Stiftelsen Ds Hansteen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.000 50.000 50.000 50.000 246.000
Driftskostnader -43.000 -30.000 -270.000 -3.861.000 -267.000
Driftsresultat 7.000 19.000 -220.000 -3.811.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 -6.000
Resultat før skatt 7.000 20.000 -220.000 -3.811.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 20.000 -220.000 -3.811.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.792.000 5.622.000
Sum omløpsmidler 126.000 138.000 100.000 112.000 167.000
Sum eiendeler 1.710.000 1.722.000 1.684.000 1.904.000 5.789.000
Sum opptjent egenkapital 682.000 676.000 656.000 876.000 4.687.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.696.000 1.676.000 1.896.000 5.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 27.000 8.000 9.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 1.710.000 1.723.000 1.684.000 1.905.000 5.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 50.000 50.000 50.000 246.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 50.000 50.000 50.000 246.000
Varekostnad -12.000 0 -30.000 0 0
Lønninger -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -19.000
Avskrivning 0 -208.000 -208.000 -208.000
Nedskrivning 0 0 -3.622.000 0
Andre driftskostnader -29.000 -28.000 -30.000 -28.000 -40.000
Driftskostnader -43.000 -30.000 -270.000 -3.861.000 -267.000
Driftsresultat 7.000 19.000 -220.000 -3.811.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 20.000 -220.000 -3.811.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.792.000 5.622.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.792.000 5.622.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.792.000 5.622.000
Varebeholdning 26.000 38.000 38.000 68.000 68.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 100.000 62.000 44.000 90.000
Sum omløpsmidler 126.000 138.000 100.000 112.000 167.000
Sum eiendeler 1.710.000 1.722.000 1.684.000 1.904.000 5.789.000
Sum opptjent egenkapital 682.000 676.000 656.000 876.000 4.687.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.696.000 1.676.000 1.896.000 5.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 0 0 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 8.000 8.000 9.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 27.000 8.000 9.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 1.710.000 1.723.000 1.684.000 1.905.000 5.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 111.000 92.000 103.000 85.000
Likviditetsgrad 1 15.8 5.1 12. 12. 2
Likviditetsgrad 2 12.5 3.7 7.8 4.9 1.2
Soliditet 99.5 98.4 99.5 99.5 98.6
Resultatgrad 14.0 3 - -8.1
Rentedekningsgrad -3.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.4 1.1 -13.1 -200.1 -0.3
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald KrogstadStyreleder75
Ingvill DalsegNestleder47
Svein Otto NilsenStyremedlem66
Kristin Selboe BjørlykkeStyremedlem57
Tore JensenStyremedlem82
Jan BojerVaramedlem76
Tove EivindsenVaramedlem44
Magne NjåstadVaramedlem59
Aud Ingeborg Mikkelsen TretvikVaramedlem67
Jan SætherhaugVaramedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00