Markedsforbundet
Juridisk navn:  Markedsforbundet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93881186
MESH Tordenskiolds gate 3 MESH Tordenskiolds gate 3 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune: www.markedsforbundet.no
Oslo Oslo
Org.nr: 976629280
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11.01.1923
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-450%
Egenkapital  
  
-43,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 0 22.000 120.000 200.000 236.000
Resultat: -14.000 4.000 -126.000 -38.000 67.000
Egenkapital: 18.000 32.000 28.000 154.000 192.000
Regnskap for Markedsforbundet
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 22.000 120.000 200.000 236.000
Driftskostnader -14.000 -18.000 -246.000 -239.000 -169.000
Driftsresultat -14.000 4.000 -126.000 -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 4.000 -126.000 -38.000 67.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -14.000 4.000 -126.000 -38.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 43.000 20.000
Sum omløpsmidler 217.000 224.000 10.000 131.000 713.000
Sum eiendeler 240.000 247.000 33.000 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 32.000 28.000 154.000 192.000
Sum egenkapital 18.000 32.000 28.000 154.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 221.000 215.000 4.000 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 247.000 32.000 174.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 120.000 200.000 236.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 22.000 120.000 200.000 236.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -18.000 -226.000 -239.000 -169.000
Driftskostnader -14.000 -18.000 -246.000 -239.000 -169.000
Driftsresultat -14.000 4.000 -126.000 -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -14.000 4.000 -126.000 -38.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 23.000 23.000 23.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 20.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 43.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 19.000 305.000
Andre fordringer -170.000 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 217.000 224.000 180.000 69.000 408.000
Sum omløpsmidler 217.000 224.000 10.000 131.000 713.000
Sum eiendeler 240.000 247.000 33.000 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 32.000 28.000 154.000 192.000
Sum egenkapital 18.000 32.000 28.000 154.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 211.000 4.000 20.000 497.000
Betalbar skatt 4.000 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 221.000 215.000 4.000 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 247.000 32.000 174.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 9.000 6.000 111.000 172.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 2.5 6.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 2.5 6.5 1.3
Soliditet 7.5 13.0 87.5 88.5 26.2
Resultatgrad 18.2 -19.5 28.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.3 6.7 0.1 0.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -5.9 1.6 -393.8 -22.4 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Siri MelbergStyremedlem51
Mats Muri LøbergStyremedlem31
Hans Martin OpsalStyremedlem56
Marianne Otterdahl MøllerStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00