Amenitique Norge AS
Juridisk navn:  Amenitique Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22625120
Postboks 18 Holmlia Ravnåsveien 3 Fax:
1201 Oslo 1254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976903528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 07.10.1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-86,96%
Resultat  
  
-140%
Egenkapital  
  
-1,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.000 69.000 1.532.000 8.000 53.000
Resultat: -4.000 10.000 221.000 -6.000 -2.000
Egenkapital: 277.000 281.000 273.000 100.000 106.000
Regnskap for Amenitique Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.000 69.000 1.532.000 8.000 53.000
Driftskostnader -13.000 -58.000 -1.311.000 -14.000 -54.000
Driftsresultat -4.000 10.000 221.000 -6.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 10.000 221.000 -6.000 -2.000
Skattekostnad 1.000 -2.000 -49.000 1.000 0
Årsresultat -3.000 8.000 173.000 -5.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 9.000 13.000
Sum omløpsmidler 285.000 286.000 330.000 155.000 151.000
Sum eiendeler 286.000 286.000 330.000 164.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 181.000 173.000 0 6.000
Sum egenkapital 277.000 281.000 273.000 100.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 54.000 63.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 286.000 330.000 163.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 69.000 1.532.000 8.000 53.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 69.000 1.532.000 8.000 53.000
Varekostnad -7.000 -29.000 -1.205.000 -6.000 -45.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -29.000 -94.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -13.000 -58.000 -1.311.000 -14.000 -54.000
Driftsresultat -4.000 10.000 221.000 -6.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 8.000 173.000 -5.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 7.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 9.000 13.000
Varebeholdning 0 0 10.000 10.000
Kundefordringer 5.000 0 83.000 77.000 72.000
Andre fordringer 63.000 270.000 102.000 66.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 16.000 145.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 285.000 286.000 330.000 155.000 151.000
Sum eiendeler 286.000 286.000 330.000 164.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 181.000 173.000 0 6.000
Sum egenkapital 277.000 281.000 273.000 100.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 15.000 31.000 27.000
Betalbar skatt 5.000 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 32.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 54.000 63.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 286.000 330.000 163.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.000 281.000 276.000 92.000 92.000
Likviditetsgrad 1 35.6 57.2 6.1 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 35.6 57.2 6.1 2.3 2.4
Soliditet 97.2 98.3 82.7 61.3 64.2
Resultatgrad -44.4 14.5 14.4 -3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.4 3.5 6 -3.7 -1.2
Signatur
14.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Egil De FlonStyreleder70
Britt Judit De FlonStyremedlem66
Morten StokkeVaramedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Britt Judit De Flon100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00