Reflectil Norge AS
Juridisk navn:  Reflectil Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22769800
Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Fax:
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.reflectil.no
Oslo Oslo
Org.nr: 976969103
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 13.11.1996
Foretakstype: AS
Revisor: Lytomt Revisjon AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36%
Resultat  
  
103,69%
Egenkapital  
  
61,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.869.000 12.295.000 12.131.000 13.572.000 13.682.000
Resultat: 14.000 -379.000 -1.629.000 -1.208.000 56.000
Egenkapital: 1.418.000 876.000 535.000 1.137.000 1.501.000
Regnskap for Reflectil Norge AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.869.000 12.295.000 12.131.000 13.572.000 13.682.000
Driftskostnader -7.816.000 -12.640.000 -13.743.000 -14.562.000 -13.656.000
Driftsresultat 52.000 -344.000 -1.611.000 -990.000 26.000
Finansinntekter 1.000 1.000 31.000
Finanskostnader -39.000 -35.000 -19.000 -219.000 -1.000
Finans -39.000 -35.000 -18.000 -218.000 30.000
Resultat før skatt 14.000 -379.000 -1.629.000 -1.208.000 56.000
Skattekostnad 116.000 158.000 -146.000 265.000 -14.000
Årsresultat 130.000 -221.000 -1.775.000 -943.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 217.000 438.000 781.000 266.000
Sum omløpsmidler 1.827.000 2.451.000 2.635.000 1.814.000 2.714.000
Sum eiendeler 2.023.000 2.668.000 3.073.000 2.595.000 2.980.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 235.000 1.178.000
Sum egenkapital 1.418.000 876.000 535.000 1.137.000 1.501.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 1.792.000 2.539.000 1.458.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 2.022.000 2.668.000 3.074.000 2.595.000 2.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.860.000 12.225.000 12.131.000 13.572.000 13.682.000
Andre inntekter 9.000 70.000 0 0
Driftsinntekter 7.869.000 12.295.000 12.131.000 13.572.000 13.682.000
Varekostnad -3.580.000 -6.633.000 -7.360.000 -7.108.000 -7.156.000
Lønninger -2.069.000 -2.985.000 -3.312.000 -3.767.000 -3.351.000
Avskrivning -15.000 -70.000 -70.000 -55.000 -17.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.152.000 -2.952.000 -3.001.000 -3.632.000 -3.132.000
Driftskostnader -7.816.000 -12.640.000 -13.743.000 -14.562.000 -13.656.000
Driftsresultat 52.000 -344.000 -1.611.000 -990.000 26.000
Finansinntekter 1.000 1.000 31.000
Finanskostnader -39.000 -35.000 -19.000 -219.000 -1.000
Finans -39.000 -35.000 -18.000 -218.000 30.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 130.000 -221.000 -1.775.000 -943.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 73.000 405.000 29.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.000 23.000 34.000
Sum varige driftsmidler 11.000 23.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 196.000 202.000 354.000 353.000 202.000
Sum anleggsmidler 196.000 217.000 438.000 781.000 266.000
Varebeholdning 6.000 33.000 9.000 33.000 179.000
Kundefordringer 798.000 1.441.000 329.000 647.000 932.000
Andre fordringer 63.000 35.000 44.000 70.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 431.000 222.000 952.000 421.000 1.192.000
Sum omløpsmidler 1.827.000 2.451.000 2.635.000 1.814.000 2.714.000
Sum eiendeler 2.023.000 2.668.000 3.073.000 2.595.000 2.980.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 235.000 1.178.000
Sum egenkapital 1.418.000 876.000 535.000 1.137.000 1.501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 166.000 735.000 810.000 532.000 473.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 357.000 680.000 420.000 557.000 651.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 378.000 808.000 369.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 1.792.000 2.539.000 1.458.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 2.022.000 2.668.000 3.074.000 2.595.000 2.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.223.000 659.000 96.000 356.000 1.235.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.4 1.0 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 3.0 1.3 1.0 1.2 1.7
Soliditet 70.1 32.8 17.4 43.8 50.4
Resultatgrad 0.7 -2.8 -13.3 -7.3 0.2
Rentedekningsgrad 1.3 -9.8 -84.8 -4.5 2
Gjeldsgrad 0.4 2.0 4.7 1.3 1
Total kapitalrentabilitet 2.6 -12.9 -52.4 -38.1 1.9
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2011
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter HøgvardStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Reflectil Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00