Røldal-Suldal Kraft As
Juridisk navn:  Røldal-Suldal Kraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52792028
Roalkvamvegen 118 Roalkvamvegen 118 Fax: 52792028
4244 Nesflaten 4244 Nesflaten
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 915569501
Aksjekapital: 339.698.000 NOK
Etableringsdato: 15.02.1963
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62,96%
Resultat  
  
-79,75%
Egenkapital  
  
14,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 197.305.000 532.655.000 717.476.000 486.922.000 514.316.000
Resultat: 78.777.000 389.085.000 556.725.000 343.430.000 363.326.000
Egenkapital: 340.054.000 297.378.000 296.151.000 313.388.000 218.240.000
Regnskap for Røldal-Suldal Kraft As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 197.305.000 532.655.000 717.476.000 486.922.000 514.316.000
Driftskostnader -119.590.000 -149.049.000 -162.376.000 -144.680.000 -151.944.000
Driftsresultat 77.715.000 383.606.000 555.100.000 342.242.000 362.372.000
Finansinntekter 2.073.000 11.223.000 2.550.000 1.797.000 1.475.000
Finanskostnader -1.011.000 -5.744.000 -925.000 -609.000 -521.000
Finans 1.062.000 5.479.000 1.625.000 1.188.000 954.000
Resultat før skatt 78.777.000 389.085.000 556.725.000 343.430.000 363.326.000
Skattekostnad -36.104.000 -201.703.000 -287.061.000 -208.219.000 -195.645.000
Årsresultat 42.673.000 187.382.000 269.664.000 135.211.000 167.681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 518.857.000 534.006.000 530.705.000 482.841.000 431.458.000
Sum omløpsmidler 106.977.000 541.225.000 553.809.000 243.294.000 76.419.000
Sum eiendeler 625.834.000 1.075.231.000 1.084.514.000 726.135.000 507.877.000
Sum opptjent egenkapital 289.495.000 246.819.000 245.592.000 262.829.000 167.681.000
Sum egenkapital 340.054.000 297.378.000 296.151.000 313.388.000 218.240.000
Sum langsiktig gjeld 205.959.000 246.853.000 221.472.000 173.249.000 123.499.000
Sum kortsiktig gjeld 79.819.000 531.000.000 566.891.000 239.498.000 166.138.000
Sum gjeld og egenkapital 625.832.000 1.075.231.000 1.084.514.000 726.135.000 507.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.305.000 532.655.000 717.476.000 486.922.000 514.316.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 197.305.000 532.655.000 717.476.000 486.922.000 514.316.000
Varekostnad -28.706.000 -30.002.000 -42.408.000 -30.281.000 -35.354.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -35.215.000 -32.566.000 -28.487.000 -21.922.000 -18.997.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.669.000 -86.481.000 -91.481.000 -92.477.000 -97.593.000
Driftskostnader -119.590.000 -149.049.000 -162.376.000 -144.680.000 -151.944.000
Driftsresultat 77.715.000 383.606.000 555.100.000 342.242.000 362.372.000
Finansinntekter 2.073.000 11.223.000 2.550.000 1.797.000 1.475.000
Finanskostnader -1.011.000 -5.744.000 -925.000 -609.000 -521.000
Finans 1.062.000 5.479.000 1.625.000 1.188.000 954.000
Konsernbidrag 0 0 -36.558.000 0
Utbytte -16.275.000 -25.082.000 -3.502.000 0
Årsresultat 42.673.000 187.382.000 269.664.000 135.211.000 167.681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.634.000 11.810.000 9.677.000 12.132.000 13.827.000
Fast eiendom 251.866.000 260.299.000 258.396.000 216.076.000 216.445.000
Maskiner anlegg 257.029.000 258.581.000 259.459.000 251.158.000 198.438.000
Driftsløsøre 3.328.000 3.316.000 3.173.000 3.475.000 2.748.000
Sum varige driftsmidler 512.223.000 522.196.000 521.028.000 470.709.000 417.631.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 518.857.000 534.006.000 530.705.000 482.841.000 431.458.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 48.063.000 2.991.000 4.414.000 4.312.000 3.580.000
Andre fordringer 24.272.000 25.025.000 3.575.000 5.670.000 4.824.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.642.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 106.977.000 541.225.000 553.809.000 243.294.000 76.419.000
Sum eiendeler 625.834.000 1.075.231.000 1.084.514.000 726.135.000 507.877.000
Sum opptjent egenkapital 289.495.000 246.819.000 245.592.000 262.829.000 167.681.000
Sum egenkapital 340.054.000 297.378.000 296.151.000 313.388.000 218.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 205.959.000 246.853.000 221.472.000 173.249.000 123.499.000
Gjeld til kredittinstitutt 383.448.000 366.736.000 71.303.000 21.738.000
Sum langsiktig gjeld 205.959.000 246.853.000 221.472.000 173.249.000 123.499.000
Leverandørgjeld 28.889.000 2.691.000 3.541.000 8.919.000 8.837.000
Betalbar skatt 46.709.000 126.760.000 159.628.000 147.283.000 123.051.000
Skyldig offentlige avgifter 631.000 600.000 889.000 0 0
Utbytte -16.275.000 -25.082.000 -3.502.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.590.000 1.226.000 11.015.000 8.491.000 12.512.000
Sum kortsiktig gjeld 79.819.000 531.000.000 566.891.000 239.498.000 166.138.000
Sum gjeld og egenkapital 625.832.000 1.075.231.000 1.084.514.000 726.135.000 507.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.158.000 10.225.000 -13.082.000 3.796.000 -89.719.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1 1 0.5
Soliditet 54.3 27.7 27.3 43.2 4
Resultatgrad 39.4 7 77.4 70.3 70.5
Rentedekningsgrad 76.9 66.8 600.1 5 695.5
Gjeldsgrad 0.8 2.6 2.7 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 12.7 36.7 51.4 47.4 71.6
Signatur
10.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Aase HonningsvågStyreleder57
Rune Bredo JohansenStyremedlem57
Stine TodnemStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rsk Holding As91.25 
Statkraft Energi As8.74 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00