As Råde Mølle Og Kornsilo
Juridisk navn:  As Råde Mølle Og Kornsilo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69280530
Stasjonsveien 4 Fax: 69280531
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 915613713
Aksjekapital: 1.044.500 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 06.03.1916
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,99%
Resultat  
  
-54,44%
Egenkapital  
  
-35,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Resultat: -9.390.000 -6.080.000 -3.679.000 2.139.000 -464.000
Egenkapital: 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Regnskap for As Råde Mølle Og Kornsilo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Driftskostnader -146.030.000 -161.656.000 -149.709.000 -158.225.000 -172.063.000
Driftsresultat -8.522.000 -5.413.000 -3.417.000 1.971.000 313.000
Finansinntekter 390.000 519.000 264.000 707.000 261.000
Finanskostnader -1.258.000 -1.187.000 -526.000 -538.000 -1.039.000
Finans -868.000 -668.000 -262.000 169.000 -778.000
Resultat før skatt -9.390.000 -6.080.000 -3.679.000 2.139.000 -464.000
Skattekostnad -2.408.000 751.000 -586.000 117.000
Årsresultat -9.390.000 -8.489.000 -2.928.000 1.553.000 -347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.329.000 30.791.000 35.498.000 29.852.000 25.349.000
Sum omløpsmidler 24.685.000 29.520.000 36.188.000 36.526.000 39.433.000
Sum eiendeler 53.014.000 60.311.000 71.686.000 66.378.000 64.782.000
Sum opptjent egenkapital 10.446.000 19.785.000 28.229.000 31.194.000 29.657.000
Sum egenkapital 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Sum langsiktig gjeld 20.320.000 21.970.000 23.619.000 12.384.000 13.654.000
Sum kortsiktig gjeld 15.544.000 11.863.000 12.883.000 15.849.000 14.517.000
Sum gjeld og egenkapital 53.014.000 60.312.000 71.686.000 66.379.000 64.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.397.000 155.894.000 145.552.000 158.884.000 171.670.000
Andre inntekter 111.000 350.000 739.000 1.311.000 707.000
Driftsinntekter 137.508.000 156.243.000 146.291.000 160.195.000 172.377.000
Varekostnad -112.259.000 -126.738.000 -116.017.000 -128.428.000 -141.205.000
Lønninger -13.042.000 -12.657.000 -12.446.000 -13.407.000 -13.724.000
Avskrivning -2.738.000 -2.851.000 -2.749.000 -3.051.000 -2.741.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.090.000 -12.344.000 -12.200.000 -11.771.000 -13.663.000
Driftskostnader -146.030.000 -161.656.000 -149.709.000 -158.225.000 -172.063.000
Driftsresultat -8.522.000 -5.413.000 -3.417.000 1.971.000 313.000
Finansinntekter 390.000 519.000 264.000 707.000 261.000
Finanskostnader -1.258.000 -1.187.000 -526.000 -538.000 -1.039.000
Finans -868.000 -668.000 -262.000 169.000 -778.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.390.000 -8.489.000 -2.928.000 1.553.000 -347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 250.000 2.658.000 1.907.000 1.697.000
Fast eiendom 21.885.000 23.930.000 25.365.000 19.571.000 12.085.000
Maskiner anlegg 434.000 502.000 754.000 1.099.000 5.318.000
Driftsløsøre 841.000 1.201.000 1.517.000 1.933.000 1.756.000
Sum varige driftsmidler 23.160.000 25.633.000 27.637.000 22.603.000 19.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.919.000 4.908.000 5.203.000 5.343.000 4.492.000
Sum anleggsmidler 28.329.000 30.791.000 35.498.000 29.852.000 25.349.000
Varebeholdning 19.683.000 22.141.000 25.520.000 13.032.000 12.910.000
Kundefordringer 4.926.000 7.042.000 10.082.000 15.670.000 16.759.000
Andre fordringer 39.000 289.000 297.000 1.113.000 1.894.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 49.000 290.000 6.711.000 7.870.000
Sum omløpsmidler 24.685.000 29.520.000 36.188.000 36.526.000 39.433.000
Sum eiendeler 53.014.000 60.311.000 71.686.000 66.378.000 64.782.000
Sum opptjent egenkapital 10.446.000 19.785.000 28.229.000 31.194.000 29.657.000
Sum egenkapital 17.150.000 26.479.000 35.183.000 38.146.000 36.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 175.000 245.000 314.000 384.000 454.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.984.000 4.229.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.320.000 21.970.000 23.619.000 12.384.000 13.654.000
Leverandørgjeld 5.555.000 3.703.000 10.603.000 12.417.000 11.738.000
Betalbar skatt 0 0 796.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 1.462.000 2.695.000 987.000 687.000 994.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.543.000 1.236.000 1.294.000 1.949.000 1.284.000
Sum kortsiktig gjeld 15.544.000 11.863.000 12.883.000 15.849.000 14.517.000
Sum gjeld og egenkapital 53.014.000 60.312.000 71.686.000 66.379.000 64.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.141.000 17.657.000 23.305.000 20.677.000 24.916.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 2.8 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.8 1.5 1.8
Soliditet 32.3 43.9 49.1 57.5 56.5
Resultatgrad -6.2 -3.5 -2.3 1.2 0.2
Rentedekningsgrad -6.8 -4.6 -6.5 3.7 0.3
Gjeldsgrad 2.1 1.3 1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -15.3 -8.1 -4.4 4 0.9
Signatur
20.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut HusebyStyreleder51
Anders LanggårdNestleder41
Espen SommerfeltStyremedlem56
Leif Kåre GjerdeStyremedlem59
Vidar SpydevoldStyremedlem52
Henriette Sofie Lyche RøedStyremedlem41
Arne Ingar BossumVaramedlem62
Tommy Neverdahl NordbøVaramedlem35
Trygve GrimstadVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Bækhus0.2376
Jon Arne Fosby0.1961
Jens Petter Otterstad0.5752
Reidar Raade0.1974
Ingvar Lyche0.4774
Arne Theodorsen0.4781
Sverre Wold0.1976
Bjørn Elvestad0.5762
Engebreth Tofteberg0.0972
Ole Kristian Nordli0.9557
Lars Kåre Linnerud1.9154
Nille Ellen Nilsine Oven0.4767
Per Erik Pedersen0.2358
Hans Christian Kihl0.2856
Kjell Einar Huseby0.0953
Bjørn Kristian Gjersøe0.0951
Hans Georg Selenius0.5772
Arnold Johnsen0.0471
Knut Ragnar Brattvang0.1968
Kristoffer Andreas Meum0.1467
Einar Høstbjør0.0466
Karl Emil Rosnæs0.0964
Tore Tasken0.7663
Trond Åsheim0.9561
Martin Lundeby Grimstad0.0932
Arne's Dødsbo Bjørnebekk0.2888
Roar Jensen0.0458
Marit O Holte Lundeby0.5280
Terje Morten Ravneng0.0965
Kjell Ludvig Spydevold0.0485
Bjørg A Skofterud Holmen0.1960
Arnt Johannes Hermansen0.4744
Sidsel M Strømnes0.0461
Ragnar Pettersen0.9590
Ole Herman Raade0.0984
R Kristian Forsetlund0.2878
Reidar Ørmen0.0974
Elisabeth Rosnes0.3372
Karl Olav Amundsrud0.0971
Ånund Susort0.0960
Dag Haugesten0.3359
Ole Konrad Fløgstad0.0956
Per Haugesten0.1454
Ole Henrik Aakeberg0.1950
Steinar Weel0.4771
Øystein Horntvedt0.0445
Lennart Oscar Melby0.2347
Knut Christen Mamen0.0468
Karl Kristoffersen0.0446
Øystein Edvard Grimstad0.4741
Carl Fredrik Talberg0.3336
Egil Hissingby0.2371
Jostein S Lensebråten0.4772
Harald Viggo Sundby0.4784
Øivind Ørmen0.2869
Svein Erik Olsen0.4756
Gudrun Selenius0.1981
Jon Helge Hammer0.0960
Vidar Ludvig Gundersen0.4769
Nils Petter Helgerød0.2370
Jørgen Gurandsrud0.1473
Raymond Langvik0.0942
Øivind Bjørnli0.9558
Charlotte Forsberg0.0957
Magne Thomas Ramsjø0.0953
Hans Forsetlund0.2851
Øystein Weel0.6273
H Jørgen Rostad0.2371
Jens Edvard Kase0.1470
Bjørn Rune Kynningsrud0.0967
Jan Erik Torp0.1466
Egil Bjarne Skjølingstad0.6264
Roger Henrik Weum0.3363
May-Lis Borge Eskerud0.0462
Jahn Wilhelm Berg0.3853
Torhild Iren Aker0.0958
William Johan Hovland0.0442
Camilla Mork Lundeby0.0448
Else Oskarson0.4794
Randi Kristoffersen0.0451
Harald Wiersholm0.2357
Jan Inge Elvestad0.0463
Lars Jørgen Huseby0.3854
Anders Arvesen0.0963
Ragnhild Myren0.0487
Karl Laurits Hersleth0.4779
Asbjørn Lund0.1475
Egil Sverre Holer0.6273
Arne Steinar Lund0.0971
Reidar Andersen0.2360
Are Holmen0.1459
Johan Edvard Grimstad0.1956
Øivind Bernhardsen0.7155
Erik Kirkerød0.2351
Ole Kristian Arvesen0.0965
Ragnhild Hassel Bergerud0.9577
Jon Westmark0.0958
Vidar Johnny Sørlie0.1471
Arne Johansen0.2377
Harald Borgebund0.0441
Kristian Solberg0.2838
Kristian Grimstad0.1986
Hans Egil Lunderød0.3378
O Thorolf Forsetlund0.1470
Johnny Trandem0.4761
Terje Åsli0.2872
Thor Gammelsrød0.7179
Hans Ivar Naalum0.0479
Svend Erik Lippert0.0478
Øivind Paulshus0.3866
Kjell Ingar Kirkerød0.2375
Tore William Ekeberg0.5771
Nils Henrik Tegneby0.0441
Bjørn Johan Haugesten0.2361
Hans Christian Forsetlund0.0443
Margrethe Ellingsen1.9157
Frode Lippert0.0455
Ragnar Granum0.4352
Tormod Sandaker0.7150
Alf Sverre Westby0.0972
Hans Martin Stabbetorp0.9570
Magnus Løken0.3867
Per Oskar Ørmen0.2366
Jon-Arne Hersleth0.2865
Thorleif Norum0.0963
Arne Ingar Bossum1.4362
Jan Arne Karlsen0.0467
Siw Margrethe Wasenius0.2350
Anne I Borge Hansen0.2350
Åge Harry Karlsen0.0464
Ingrid Olstad0.0429
Tormod E Bakke0.0979
Glenn Kristoffer R Weel0.2330
Harald Urstad0.0440
Eivind Gregers Husebye0.9569
Eilif Løkke0.7187
Erna Synøve Veum0.0980
Ole Fredrik Utne0.1976
Kai Olav Nymark0.0473
Arne Huseby0.1971
Bjørn Tore Strømnes0.0460
Rolf Arne Weel0.2859
Nina Christine Rør0.0957
Gjermund Ersland Ringsrød0.2855
Knut Huseby0.1951
Kristin Merete Bjørnstad0.0443
Øivind Mellby0.1937
Ellen Weel Strømshaug1.8141
Espen Sommerfelt0.9556
Andreas Aas0.0459
Hans Jørgen Weel0.5743
Kolbjørn Bjørnstad0.0439
Egil Husbakke0.9589
John N Holmen0.0982
Olav Odden0.0973
Ellen Trandem Gallis0.2348
Alf Jon Skallerød0.9581
Trond Olav Aker0.6776
Kari Lundeby0.1475
Paul Sverre Revhaug0.1978
Svein Erik Nilsen0.0461
Gunnar Langbråten0.0469
Anna Weel Johnsen0.0468
Bjørn Torp0.4759
Trond Holmen0.2864
Marit Helen Nilsen0.1970
Sølve Remi Larsen0.0443
Tor Øivind Unnerud0.4741
Ole Christen Johansen0.1457
Ståle Solberg0.0956
Vidar Spydevold0.5752
Lars Riiser Evju0.0451
Per Ivar Lyby0.0472
Kai Arild Nysted0.0470
Knut O Rosnes0.1967
Hans Flågen Strømnes0.2366
Arild Johan Berg0.8165
Anne Karin Kristiansen0.2364
Per Olaf Roer0.2862
Stein Martin Stensrud0.0461
Anders Langgård0.9541
Bodil Synnøve Christensen0.1968
Ragnhild Holth Jones0.0975
Ruth Oddlaug Helene Norum0.0485
Åse Marie Revhaug0.1964
Per Otto Voldhuset0.0974
Gunnar Delviken0.4749
Ole Henrik Ramstad0.2363
John Elvestad0.0490
Kjønig Haug0.9582
Tore Willads Nærum0.1977
Knut Johan Solberg0.3874
Karin Paulsen0.1471
Guttorm Nygaard0.0461
Per Ole Wiersholm0.2859
John Guttorm Røstad0.5258
Hilde Westeng Olsen0.1955
Bjørn Alexander Næss0.0954
Trygve Grimstad0.4750
Anne Tofteberg0.2839
Rolf Horntvedt0.0473
John Edvard Haugesten0.0968
Tarald Amundsrud0.2344
Lars Gunnar Molvig0.4740
Henrik Sogn0.3391
Harald Bjørndalen0.0983
Steinar Lyby0.0475
Ingar Opstad0.0973
Ida Marie Bræck Lundeby0.0436
Ragnar Lundeby0.0485
Jørgen-Kristian Gjersøe0.4776
Inger Johanne Kj Lundblad0.2873
Trine Kjærnes Andersrød0.0930
Tomb Videregående Skole0.19 
Dag Eilert Sandli0.1468
Kari Sogn0.1466
Trond Frisvold0.2363
Ivar Arne Grimstad0.0960
Nils Oskar Olsen0.1959
Erik Hesby Håtveit0.5749
Sondre Wiersholm0.2342
Christoffer V Nilsen0.1432
Jostein Lundeby0.3335
Berit Hersleth0.4778
Ingebjørg Dilling0.0954
Liss Cathrine Holme0.7653
Arna Louise Lie0.0467
Magne Andersen0.1952
Ole Wiersholm0.2367
Åsmund Nakkim0.0465
Jon Edgar Gundersen0.0461
Hans Kristian Strømnes0.0460
Aage Andreas Borge0.1958
Erik Gammelsrød0.0445
Knut Erik Halvorsen0.2840
Hans Andreas Aker0.0467
Jamie Helene Norum-Olsen0.0439
Åse Orefellen Foss0.0474
Bjørg Fjeldbo0.0459
John Ludvig Berg0.2366
Svend Theodor Fosdahl0.0973
Per Jarle Sogn0.0969
Petter Åsheim0.9566
Frank Asbjørn Kirkerød0.0969
Kjeld Olav Haugesten0.2366
Kjell Ottar Revhaug0.0963
Arne Juvkam0.0961
Leiv Utne0.0959
Raymond Nilsen0.2850
Ellen-Margrethe Hovland0.0444
Hans William Hauge0.4738
Christian Magnus Strømnes0.3328
Jan Roger Torp Sørby0.9546
Åge-Christoffer Lundeby0.0450
Ole Fredrik Norum-Olsen0.0442
As Råde Mølle Og Kornsilo23.98 
Karin Berg0.0467
Ole Johan Holmen0.4368
Trond Magne Kristoffersen0.0465
Terje Jørgensen0.0962
Hans Thorer Mamen0.0460
Odd Andersrød0.6259
Anne Lene Kihl Lidi0.1946
Per-Erik Tofteberg0.2340
Jorunn Rosnes Begby0.4750
Lillian K Elnes Elvestad0.2356
Gunnar Bræck Larsen0.0440
Fredrik Ek Brattvang0.2833
Leif Pettersen0.0982
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00