Storbotn 112 As
Juridisk navn:  Storbotn 112 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55193750
c/o PREFA DRIFT AS Storbotn 112 c/o PREFA DRIFT AS Storbotn 112 Fax: 55183185
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916083424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 24.07.1958
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Devold Consulting AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100,35%
Resultat  
  
158,62%
Egenkapital  
  
31,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.138.000 568.000 568.000 352.000 600.000
Resultat: 450.000 174.000 19.000 78.000 400.000
Egenkapital: 2.417.000 1.841.000 1.893.000 1.920.000 1.867.000
Regnskap for Storbotn 112 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.138.000 568.000 568.000 352.000 600.000
Driftskostnader -688.000 -394.000 -550.000 -274.000 -200.000
Driftsresultat 450.000 174.000 19.000 78.000 400.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 450.000 174.000 19.000 78.000 400.000
Skattekostnad -110.000 -50.000 -10.000 -25.000 -102.000
Årsresultat 339.000 124.000 9.000 53.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.991.000 2.025.000 2.158.000 2.218.000 1.672.000
Sum omløpsmidler 1.471.000 193.000 90.000 624.000 451.000
Sum eiendeler 4.462.000 2.218.000 2.248.000 2.842.000 2.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 1.741.000 1.793.000 1.820.000 1.767.000
Sum egenkapital 2.417.000 1.841.000 1.893.000 1.920.000 1.867.000
Sum langsiktig gjeld 1.320.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 725.000 377.000 354.000 922.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 2.218.000 2.247.000 2.842.000 2.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.138.000 568.000 568.000 352.000 0
Andre inntekter 0 0 600.000
Driftsinntekter 1.138.000 568.000 568.000 352.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -190.000 -133.000 -113.000 -109.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -498.000 -261.000 -437.000 -165.000 -91.000
Driftskostnader -688.000 -394.000 -550.000 -274.000 -200.000
Driftsresultat 450.000 174.000 19.000 78.000 400.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag -177.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 339.000 124.000 9.000 53.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.939.000 1.983.000 2.109.000 2.218.000 1.672.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 42.000 49.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.991.000 2.025.000 2.158.000 2.218.000 1.672.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.991.000 2.025.000 2.158.000 2.218.000 1.672.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 388.000 0 0 0
Andre fordringer 64.000 45.000 69.000 281.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.019.000 148.000 21.000 343.000 450.000
Sum omløpsmidler 1.471.000 193.000 90.000 624.000 451.000
Sum eiendeler 4.462.000 2.218.000 2.248.000 2.842.000 2.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.317.000 1.741.000 1.793.000 1.820.000 1.767.000
Sum egenkapital 2.417.000 1.841.000 1.893.000 1.920.000 1.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 227.000 234.000 189.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.320.000 0 0 0
Leverandørgjeld 181.000 54.000 52.000 707.000 0
Betalbar skatt 110.000 0 25.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 157.000 96.000 68.000 0 139.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 0 1.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 725.000 377.000 354.000 922.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 2.218.000 2.247.000 2.842.000 2.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 -184.000 -264.000 -298.000 195.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.5 0.3 0.7 1.8
Likviditetsgrad 2 2.0 0.5 0.3 0.7 1.8
Soliditet 54.2 83.0 84.2 67.6 87.9
Resultatgrad 39.5 30.6 3.3 22.2 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.2 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.1 7.8 0.8 2.7 18.8
Signatur
09.01.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.01.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erling SolhaugStyreleder55
Espen Fredrik SlettmoStyremedlem36
Trond OpheimStyremedlem61
Endre LerøStyremedlem51
Frode KnutsenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
As Prefa100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00