Størksen Eiendom As
Juridisk navn:  Størksen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55506400
Leirvikflaten 19 Leirvikflaten 19 Fax: 55506401
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune: www.storksen.no
Vestland Bergen
Org.nr: 916398360
Aksjekapital: 972.135 NOK
Etableringsdato: 03.01.1978
Foretakstype: AS
Revisor: Skudal Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,25%
Resultat  
  
-22,1%
Egenkapital  
  
22,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.373.000 1.620.000 1.317.000 1.613.000 1.611.000
Resultat: 906.000 1.163.000 1.014.000 1.241.000 1.279.000
Egenkapital: 3.612.000 2.947.000 2.078.000 1.583.000 1.748.000
Regnskap for Størksen Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.373.000 1.620.000 1.317.000 1.613.000 1.611.000
Driftskostnader -324.000 -356.000 -209.000 -318.000 -318.000
Driftsresultat 1.049.000 1.264.000 1.108.000 1.295.000 1.294.000
Finansinntekter 3.000 4.000 7.000 0 1.000
Finanskostnader -146.000 -105.000 -101.000 -55.000 -16.000
Finans -143.000 -101.000 -94.000 -55.000 -15.000
Resultat før skatt 906.000 1.163.000 1.014.000 1.241.000 1.279.000
Skattekostnad -241.000 -295.000 -238.000 -323.000 -344.000
Årsresultat 666.000 868.000 776.000 918.000 935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.394.000 3.054.000 2.821.000 3.122.000
Sum omløpsmidler 3.454.000 3.133.000 1.973.000 2.728.000 1.413.000
Sum eiendeler 5.926.000 5.527.000 5.027.000 5.549.000 4.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.640.000 1.974.000 1.106.000 611.000 776.000
Sum egenkapital 3.612.000 2.947.000 2.078.000 1.583.000 1.748.000
Sum langsiktig gjeld 2.068.000 2.278.000 2.422.000 2.552.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 302.000 527.000 1.414.000 2.500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.926.000 5.526.000 5.027.000 5.549.000 4.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.373.000 1.620.000 1.317.000 1.613.000 1.611.000
Driftsinntekter 1.373.000 1.620.000 1.317.000 1.613.000 1.611.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -302.000 -300.000 -186.000 -303.000 -303.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -56.000 -23.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -324.000 -356.000 -209.000 -318.000 -318.000
Driftsresultat 1.049.000 1.264.000 1.108.000 1.295.000 1.294.000
Finansinntekter 3.000 4.000 7.000 0 1.000
Finanskostnader -146.000 -105.000 -101.000 -55.000 -16.000
Finans -143.000 -101.000 -94.000 -55.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 666.000 868.000 776.000 918.000 935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.031.000 2.333.000 2.633.000 2.819.000 3.122.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.031.000 2.333.000 2.633.000 2.819.000 3.122.000
Sum finansielle anleggsmidler 441.000 61.000 421.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.394.000 3.054.000 2.821.000 3.122.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 845.000 0 1.131.000 950.000
Andre fordringer 0 0 -6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.454.000 2.288.000 1.973.000 1.597.000 469.000
Sum omløpsmidler 3.454.000 3.133.000 1.973.000 2.728.000 1.413.000
Sum eiendeler 5.926.000 5.527.000 5.027.000 5.549.000 4.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.640.000 1.974.000 1.106.000 611.000 776.000
Sum egenkapital 3.612.000 2.947.000 2.078.000 1.583.000 1.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.068.000 2.278.000 2.422.000 2.552.000 287.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 240.000 294.000 159.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 8.000 368.000 1.414.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 302.000 527.000 1.414.000 2.500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.926.000 5.526.000 5.027.000 5.549.000 4.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.208.000 2.831.000 1.446.000 1.314.000 -1.087.000
Likviditetsgrad 1 14.0 10.4 3.7 1.9 0.6
Likviditetsgrad 2 14.0 10.4 3.7 1.9 0.6
Soliditet 61.0 53.3 41.3 28.5 38.5
Resultatgrad 76.4 78.0 84.1 80.3 80.3
Rentedekningsgrad 7.2 12.0 1 23.5 80.9
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.4 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 17.8 22.9 22.2 23.3 28.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Prokura hver for seg
Størksen Jakob
Andersen Berit Karin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt Jacob Schwings PettersenStyreleder68
Jakob StørksenStyremedlem61
Berit Karin AndersenStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Størksen Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00